A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thông tin tuyên truyền về điều chỉnh mức đóng và mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/7/2023

Ngày  02/6/2023,  Bảo  hiểm  xã  hội  tỉnh  Kon  Tum  đã  có  Thông  báo  số 919/TB-BHXH gửi các đơn vị vềviệc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương sở từ ngày 01/7/2023. Trên cơ sở mức lương sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/thángtừ ngày 01/7/2023 theo Nghịđịnhsố24/2023/NĐ-CPcủaChính phủ, mức đóng và mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh cũng được điều chỉnh phù hợpvới quy địnhmới.

Để kịp thời thông tin đến người dân về việc điều chỉnh mức đóng BHYT và mức  hưởng  chi  phí  khám,  chữa  bệnh  BHYT  từ  ngày  01/7/2023  theo  quy định, Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà kính đề nghị UBND các xã, thị trấn chủđộng tổchức  phát  thanh  tuyên  truyền  trên  hệ  thống  loa  phát  thanh  cơ  sở,  thông  báo đến Nhân dân trên địa bàn các nội dung sau:

1. Người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh, sinh viên; cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình) từ ngày 01/7/2023 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng, cụ thể:

Mức đóng bảo hiểm y tếhọc sinh, sinh viên và hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp,ngư nghiệp có mức sống trung bình hằng tháng bằng 4,5% mức lương sở.  Trong đó  ngân  sách hỗtrợ  40%  (ngân  sách  trung ương  hỗ  trợ  30%,  ngân sách  tỉnh  hỗ  trợ  thêm  10%), học  sinh  sinh  viên  và ngườithuộchộ  gia đình  nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp có mứcsống trung bình tựđóng 60%.

Từ ngày 01/7/2023 mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên và người thuộc hộ  gia đình  nông nghiệp,  lâm nghiệp,ngư nghiệp  có mức sống  trung  bình thay đổi do mức lương sở từ ngày tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng.Cụthể:

Mứcđóng = 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 972.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Số tiền được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  là: 388.800 đồng/năm

-  Số tiền học  sinh,  sinh  viên,  người thuộc hộ  gia  đình  nông  nghiệp,  lâm nghiệp,ngư nghiệp  có mức sống  trung  bình thực đóng bảo hiểm  y tế   là:  583.200 đồng/năm.Người  thuộc  hộ  cận  nghèo được  ngân  sách  hỗ  trợ  100%  mức đóng  (ngân sách  trung ương  hỗ  trợ  70%,  ngân  sách  tỉnh  hỗ  trợ  30%  còn  lại),  như  vậy  nhóm này được hỗ trợ 100% mức đóng.

2. Người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2023Từ  01/7/2023,  khi  tăng  lương  cơ  sở  lên  1.800.000 đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, như sau:

-  Người  thứ  nhất  =  1.800.000  đồng  x  4,5%  x  12  tháng  =  972.000 đồng/thẻ/12 tháng.

- Người thứ hai = 972.000 đồng/thẻ/12 tháng x 70% = 680.400 đồng/thẻ/12 tháng.

- Người thứ ba = 972.000 đồng/thẻ/12 tháng x 60% = 583.200 đồng/thẻ/12 tháng.

- Người thứ tư = 972.000 đồng/thẻ/12 tháng x 50% = 486.000 đồng/thẻ/12 tháng.

-  Từ  người  thứ  năm  trởđi  =  972.000 đồng/thẻ/12  tháng  x  40%  =  388.800 đồng/thẻ/12 tháng.

Lưu  ý:  Trường  hợp  người  tham  gia đã đóng  tiền  BHYT  một  lần  cho  03 tháng,  06  tháng  hoặc  12  tháng  trước  ngày  01/7/2023  thì  không  phải đóng  bổsung  số  tiền  chênh  lệch  tăng  giữa  mức  lương  cơ  sở  1.490.000 đồng  với  mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

3. Tăng mức hưởng chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%

Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơsở  (thấp  hơn  223.500  đồng) thì  người  tham  gia  bảo  hiểm  y  tế được thanh  toán 100% chi phí.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh nêu trên sẽ tăng lên thành 270.000 đồng.

Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí.

Như vậy mức chi phí này tăng 46.500 đồng so với trước ngày 1/7/2023.

4. Thay đổiđiềukiệnhưởngquyềnlợibảohiểm y tế 5 năm liên tục

Khi lươngcơsởtăng thì điềukiệnđểhưởng 100% chi phí khám chữabệnhcủangười tham gia BHYT 5 năm liên tụctrở lên cũng thay đổi theo.

Cụthể,từđầunăm 2023 cho đếnhết ngày 30/6/2023, người tham gia BHYT 5 năm  liên tụctrở  lên  khám chữabệnhđúngtuyến  có sốtiền  cùng  chi trả  chi  phí khám chữabệnh  trong nămlớnhơn  6  tháng lươngcơsở  là  8.940.000 đồng(mứclươngcơsở 1.490.000 đồng/tháng) thì phầnvượt quá 6 tháng lươngcơsởsẽ do quỹBHYT thanh toán và ngườibệnhđược chi trả 100% chi phí khám chữabệnhtừthờiđiểm này cho đếnhếtnăm.

Từ  ngày  1/7/2023,  khi  tăng lương cơ sở  lên  mức  1.800.000  đồng/tháng,người  tham  gia  BHYT  5 năm  liên tụctrở  lên phải  có sốtiền  cùng  chi trả  chi  phí khám chữabệnh  trong nămlớnhơn  6  tháng lươngcơsở  là  10.800.000 đồng  thì đượchưởng các quyềnlợi trên.Các trườnghợpđược xác định là đúngtuyến khám chữabệnh BHYT gồm:

- Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu;- Khám, chữabệnhtạinơiđược thông tuyến;-  Khám, chữabệnh  có giấychuyểntuyếncủacơsở  khám, chữabệnh  ban đầu;- Trườnghợpcấpcứu;-  Khám, chữabệnh  trong thời  gian đi  công  tác,  làm việc lưu động,họctậptrung; khám, chữabệnh ban đầutạicơsở khám, chữabệnh cùng tuyếnhoặctươngđươngcơsởđăng ký khám, chữabệnh ban đầu.

Mọi  chi tiết  liên hệcơ  quan Bảohiểm  xã hộihuyệnĐăk  Hà,  các điểm  thu BHXH, BHYT hoặc truy cập Website https://kontum.baohiemxahoi.gov.vn/.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 765
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.194
LIÊN KẾT