A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024)

Sáng ngày 06/4/2024, tại Nhà văn hóa xã Hà Mòn, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024)

     Tham dự hội nghị đối thoại có đồng chí Thái Văn Khôi Phó chủ tịch Hội CCB huyện Đăk Hà; đồng chí Nguyễn Thái Lâm- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí đại diện lãnh đạo 4 TT đảng ủy xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; chi hội trưởng và các hội viên các thôn trên địa bàn xã.

  Hội nghị đã được nghe Đ/c Phạm Văn Khả Chủ tịch Hội CCB xã báo cáo tóm tắt về phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024)

          5 năm qua Hội đã phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tích cực, đạt hiệu quả các nhiệm vụ được tổ chức Đảng phân công, chính quyền giao phó, thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, hội viên gương mẫu và vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội dung, mục đích yêu cầu của các cuộc vận động như: Tham gia góp ý xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217- 218 của Bộ Chính trị,  luôn đi sâu đi sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân cũng như phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của quần chúng, nhân dân, hội viên để phản ánh, báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng và lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết.

Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ chính quyền các chủ trương giải pháp nhằm phát triển KT-XH và giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương.

          Qua kiểm tra, rà soát hiện nay có tổng số 48 hội viên là đảng viên đang tham gia, đảm nhiệm các chức vụ, cương vị công tác từ xã đến thôn có 15 Đ/c, 6 đ/c là đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026), 4 đ/c là Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 3 đ/c.           Với  số liệu trên là thể hiện sự tín nhiệm và vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn của tổ chức Hội trong phong trào xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

          Trong những năm qua, 100% cán bộ, hội viên, đã được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng pháp luật nhà nước và chương trình công tác Hội các cấp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp (Nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2022- 2027). Hội đã gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với việc “Học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 09 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng mới, qua học tập, quán triệt cán bộ hội viên Hội CCB xã Hà Mòn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, động viên các thế hệ CCB đoàn kết, chung sức chung lòng phát huy trí tuệ, gương mẫu trong lao động sản xuất, tích cực tham gia chương trình giảm nghèo, làm tròn nghĩa vụ người công dân và khắc phục những biểu hiện lệch lạc sai trái với bản chất, truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ”, luôn xứng đáng là nơi đại diện ý chí nguyện vọng, quyền lợi chính đáng hợp pháp của CCB, là thành viên nòng cốt của MTTQ chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nhân dân.

          Hội đã coi trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện cả về tổ chức, tư tưởng và hành động, tích cực tuyên truyền tập hợp để phát triển hội viên tăng  số lượng, đảm bảo chất lượng  nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội trong giai đoạn cách mạng mới.

          Hội luôn xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, năng lực và nhiệt tình công tác, có tín nhiệm với cấp uỷ, chính quyền, hội viên và nhân dân..

          Hàng năm Hội đã lãnh đạo làm tốt công tác Quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận, chuẩn y, bổ sung, thay thế kịp thời các cán bộ thiếu khuyết, cán bộ Chi hội thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng Điều lệ, quy chế, duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt định kỳ. Gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW4, Hội đã thực hiện kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Hội, cá nhân Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội trong thời gian vừa qua về các mặt công tác lãnh đạo tổ chức của Hội.

          Hiện nay BCH Hội CCB xã: 09 đ/c, Ban thường vụ: 03 đ/c

          + Cán bộ cấp chi hội có: 15 đ/c

          Hội luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền vận động để tập hợp kết nạp hội viên mới. 5 năm qua giai đoạn 2019-2024 Hội đã kết nạp 33 hội viên, tăng 25 hội viên so với giai đoạn (2014 – 2019). Làm tốt công tác tập hợp phát triển hội viên tiêu biểu như: Chi hội thôn thôn Bình Minh; Chi hội thôn thôn 5; Chi hội thôn 3.

          - Đánh giá phong trào xây dựng tổ chức Hội trong 5 năm qua.

          + Đối với tổ chức Hội.

          - 5 năm liền 2019- 2023 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

          + Chi hội.

          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  5 năm liền có 04 chi hội gồm: Chi hội thôn 1- Chi hội thôn Thống Nhất- chi hội thôn 5 – chi hội thôn Bình Minh.

         Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền có 01 chi hội; Chi hội thôn 4

          Hoàn thành tốt nhiệm vụ  2 liền năm gồm : Chi hội thôn 3- Chi hội thôn 2. Không có Chi hội thuộc diện Hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

          Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đồng thời là tiêu chí thi đua của tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên.

          Tính đến thời điểm này đa số hội viên tuổi cao, sức khoẻ giảm sút, kinh tế còn khó khăn. Nhưng nhờ có cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, với nghị lực và quyết tâm tự lực vượt lên bằng nhiều biện pháp tích cực và ý chí vươn lên đến nay nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm, đời sống kinh tế ngày một đổi thay, tỷ lệ hộ khá tăng lên.

    Tổng số gia đình hội viên 215 hộ, DT kinh 211 hộ, DTTS 04 hộ.

  + Hộ giàu có; 66 hộ chiếm 30,6%.

  + Hộ khá có; 119 hộ chiếm 55,3%.

   + Hộ trung bình có;  25 hộ chiếm 11,6%.

   + Hộ nghèo, cận nghèo 05 hộ chiếm 2,3%.(Đa số hết tuổi lao động, không có đất sản xuất)

 Có 01 hộ thu, mua chế biến cà phê và kinh doanh vật tư phân bón.

    Có 10 hộ có từ 3 đến 5 ha cà phê, cao su.

- Công tác hoạt động tình nghĩa, tình đồng chí đồng đội luôn được quan tâm, tổ chức thăm hỏi động viên lúc hội viên đau ốm, hoạn nạn khó khăn, tổ chức tang lễ, phúng viếng lúc hội viên qua đời đã thắm đậm nghĩa tình đồng đội. có 7/7 chi hội xây dựng quỹ thăm hỏi ốm đau, phúng viếng khi hội viên qua đời, 5 năm 2019-2024 Hội và các chi hội đã tổ chức thăm  hỏi ốm đau 207 lượt với số tiền 20.700.000 đồng, phúng viếng 22 hội viên với số tiền 6.600.000đ. Ngoài hoạt động tình nghĩa, tình đồng chí đồng đội Hội CCB xã đã thực hiện tốt mô hình  (Ba không) trong tang lễ. ( Người chết không để quá 36 giờ, không rải tiền, giấy vàng mã trên đường đưa tang, không tổ chức ăn uống linh đình sau khi đưa tang về).Hiện nay 7/7 chi hội và 215 hộ gia đình hội viên trên địa bàn xã đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ ở khu dân cư.

Với những việc làm có ý nghĩa trên, hiện nay các đám tang đều được tổ chức chu đáo, đúng trình tự, không rườm rà, nghi lễ trang trọng, đúng pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, việc phúng viếng theo sự điều hành của ban lễ tang; việc đưa tang đảm bảo an toàn giao thông, những việc làm trên đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, môi trường trong sạch ở các khu dân cư.

          Hội luôn ý thức giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của tổ chức Hội. Với trách nhiệm đó Hội đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đến cán bộ, hội viên nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng và quan điểm của Đảng “Công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay” . Từ đó Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên, nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho học sinh. 5 năm qua đã tổ chức được 07 buổi với gần 700 lượt TTN và học sinh tham gia. Đồng thời Hội CCB đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội CCB trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

-Trong thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc; về phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hội đã vận động cán bộ, hội viên luôn sử dụng hàng Việt Nam vào sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

          - Tích cực hưởng ứng phong trào: “ Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” do UB MTTQ Việt nam phát động. Trong phong trào “ xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của Hội. Hàng năm Hội CCB xã đều đưa nội dung phòng trào vào chương trình công tác của Hội. Trong 5 năm qua Hội đã vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Không ngừng nâng cao các tiêu chí  với tinh thần Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra – Dân thụ hưởng.

          - Về hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Thông qua các việc làm trên, Hội luôn phối hợp nắm chắc địa bàn, phát hiện và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy Đảng , chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp ở địa phương. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động thanh niên đến độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ và nhập ngũ đủ chỉ tiêu, giúp đỡ dân quân huấn luyện quân sự hàng năm đạt hiệu quả.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Khôi Phó tịch Hội CCB  huyện  đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024) đồng chí đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành hội đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024) và đ/c đã đề nghị Hội CCB xã trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau;

 Mỗi cán bộ, hội viên CCB phải được quán triệt và nhận thức đầy đủ, về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua và phong trào thi đua yêu nước, từ đó đoàn kết vận động, tập hợp các thế hệ CCB trong xã, phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trong mọi hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự TSVM xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên nòng cốt của MTTQVN. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CCB ngày 28/12/2023 của Hội CCB Việt Nam và Đề án Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội  theo tinh thần của Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị, đồng thời làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4. Phấn đấu CCB phải là những người làm kinh tế khá và giỏi, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, có uy tín ở KDC, tích cực làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức Hội để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIV.Tại hội nghị tổng kết ủy ban nhân dân xã biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân được chủ Tịch ủy ban nhân xã tặng giấy khen cho  03 tập thể và 3 cá nhân đã có  thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024)

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn ( 2019 - 2024)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 765
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.194
Liên kết cột trái