thông báo tuyển dụng lao động lần 25

Căn cứ Thông báo số 68/TB-TTDVVL, ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo tuyển lao động.Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa -Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân ...

Thông báo tuyển lao động

Căn cứ Thông báo số 64/TB-TTDVVL, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo tuyển lao động.Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa -Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân ...

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    HUYỆN ĐĂK HÀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          Số:           /TB-UBND                              Đăk Hà, ngày     tháng      năm  THÔNG ...

Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người học có nhu cầu đăng ký học tập trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tỉnh lân cận

Căn cứ Công văn số 1137/UBND-KGVX ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác phối hợp liên kết đào tạo giáo dục đại học.Để có cơ sở nhà trường xin chủ trương tổ chức liên kết, phối hợp đào tạo với một số ...

Trường Cao đẳng Kon Tum thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-CĐCĐ ngày ...

thông báo tuyển dụng lao động

Căn cứ Thông báo số 43/TB-TTDVVL, ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo tuyển lao động.Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa -Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân ...

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023

UBND TỈNH KON TUMTRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:  398 /TB-CĐCĐKon Tum, ngày 03 tháng 7 năm 2023 THÔNG BÁOtuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông giữa các trình ...

Thông báo tuyển dụng lao động:

Căn cứ Công văn số 218/CV-LĐTBXH, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đăk Hà về việc thông báo tuyển lao động.Ủy ban nhân dân các xã Hà Mòn thông báo tuyển dụng lao động như sau:1. Việc làm trong nước- Vị trí ...

Sở Tư pháp tuyển dụng

Căn cứ Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 16tháng 5năm 2023của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chếcông chức trong các cơ ...

thông tin đăng ký thi tiếng hàn

Căn cứ Công văn số 1396/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 04 tháng 07 năm 2022 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022.Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Trung ...

Thông tin việc làm tháng 6

Căn cứ Thông báo số 39/TB-TTDVVL, ngày 20 tháng 06 năm 2022 của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh về việc tuyển lao động các vị trí việc làm.Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch & Truyền thông ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 769
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.198
Liên kết cột trái