A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thông báo tuyển dụng vào cơ quan hành chính nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Văn bản số 3507/UBND-NC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 như sau:

1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển

1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023: 168 chỉ tiêu (có Phụ lục tổng hợp về chỉ tiêu tuyển dụng công chức ban hành theo Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 văn bản số  3507/UBND-NC ngày 13 tháng 10 năm 2023 đính kèm Thông báo này), cụ thể:

+ Ngạch Chuyên viên: 129 chỉ tiêu (trong đó: 03 chỉ tiêu tuyển dụng người Dân tộc thiểu số);

+ Ngạch Kế toán viên: 05 chỉ tiêu;

+ Ngạch Kiểm lâm viên: 29 chỉ tiêu;

+ Ngạch Văn thư viên trung cấp: 05 chỉ tiêu.

1.2 Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Người đã từng là công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc (trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực (tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển)). Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm[1].

3. Thời hạn, địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 14/11/2023.

3.2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum: 0260.3797799.

- Nộp qua đường bưu chính: Người dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ: Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (thời gian tính theo dấu bưu điện) hoặc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (Tầng 8, Tòa nhà A, Khu hành chính mới, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Nộp qua dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện theo Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến gửi kèm Thông báo này.

* Lưu ý: Sau khi người dự tuyển đã nộp hồ sơ trực tuyến, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ) thường xuyên kiểm tra hệ thống và thực hiện tiếp nhận hồ sơ ngay khi người dự tuyến nộp hồ sơ trực tuyến.

4. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi, thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

4.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần như sau:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ (thời gian thi 60 phút).

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (thời gian thi 30 phút).

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (thời gian thi 30 phút).

- Miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

- Miễn phần thi Tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển).

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại mục 3 của Thông báo này, thực hiện theo Mẫu số 01 (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho toàn tỉnh), nếu người dự tuyển tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Dự kiến trong tháng 11 năm 2023, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

* Lưu ý:

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về thời gian ôn thi, địa điểm thi, lệ phí dự tuyển và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ https://www.kontum.gov.vn) và trên trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ http://snv.kontum.gov.vn).

- Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum theo địa chỉ nêu trên.

 

[1] Theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 762
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.191
LIÊN KẾT