A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà ở Cho hộ nghèo trên địa bàn xã Hà Mòn năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 92-KH/ĐU, ngày 04/01/2024 của ĐU về thực hiện công tác dân vận năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã như sau;

-  Số hộ nghèo năm 2024 là 06/17 khẩu hộ chiếm tỷ lệ  0,5 %, trong tổng số hộ dân trên địa bàn xã ,Trong đó: Hộ nghèo DTTS là  0 hộ.

-  Số hộ cận nghèo  năm 2024 là 13 hộ/ 37 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,1 %  trong tổng số hộ dân trên địa bàn xã. Trong đó: Hộ cận nghèo DTTS là 02 hộ/10 khẩu, chiếm tỷ lệ  3,17% trong tổng số hộ DTTS toàn xã.

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 11/3/2024 của UBND xã Hà Mòn về việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã 2024.

- Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên rà soát tình hình nhà ở các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tích cực tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện trên cơ sở phạm vi hoạt động và chức năng, nhiệm vụ quy định. Các mục tiêu, nội dung, biện pháp xoá đói giảm nghèo được đưa vào chương trình hoạt động, chỉ đạo các tổ chức và hội viên cơ sở có kế hoạch cụ thể giúp người nghèo phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững.

- Tổ chức vận động quỹ vì người nghèo năm 2024. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

- Đầu năm 2024, qua rà soát, trên địa bàn xã có nhà ở hộ ông Trần Văn Thôi thuộc hộ nghèo thôn 1 nhà ở đã xuống cấp trầm trọng, cụ thể: nhà xây tạm, tường nhà nứt, mái tôn hư hỏng, dột vào mùa mưa.

                 Hiện trạng nhà hộ nghèo trước khi sửa chữa

    

 - Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể xã kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ bằng vật chất và ngày công giúp đỡ cho gia đình ông Trần Văn Thôi thuộc hộ nghèo tại thôn 1 để sửa chữa, nâng cấp nhà ở để đảm bảo an toàn trong khi sinh hoạt, ổn định đời sống, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Kết quả vận động từ các tổ chức, cá nhân và từ gia đình góp được 27.950.000 đồng. Cụ thể:

+ Ông Lưu Duy Khanh: HUV, PBT TT Huyện ủy Đăk hà: 1.000.000 đồng

+ Hội LHPN huyện: 10.000.000 đồng từ “Qũy mái ấm tình thương”

+ Công ty Phân bón Bình Điền: 4.750.000 đồng

+ Ông Đặng Ngọc Tiến: Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đăk Hà: 2.000.000 đồng

+ Trại tạm giam công an tỉnh: 2.000.000 đồng

+ Nhân dân và cán bộ thôn 1: 1.700.000 đồng

+ Hội Nông dân xã: 500.000 đồng

+ Các đoàn thể xã, nhân dân và cán bộ trong thôn và lực lượng dân quân đã ủng hộ 35 ngày công.

- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, lực lượng dân quân, Ban nhân dân thôn 1 vận động những người có kinh nghiệm ủng hộ ngày công để thực hiện sửa chữa nhà ở hộ ông Trần Văn Thôi được 35 ngày công, với tổng số tiền thực hiện là 29.711.000 đồng, trong đó:

Thực chi: 18.461.000 đồng ( 16.211.000 đồng tiền vật liệu và 2.250.000đ tiền công thợ). Còn dư lại: 9.489.000 đồng. Số tiền dư dự kiến hỗ trợ gia đình xây dựng chuồng bò để chăn nuôi bò theo dự án hỗ trợ của Trung ương.      

    - Với tinh thần tương thân tương ái, sự nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, công trình sửa chữa nhà ở hộ ông Trần Văn Thôi đã hoàn thành.

     Công trình sửa chữa nhà ở hộ ông Trần Văn Thôi, hộ nghèo thôn 1 đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân trên địa bàn xã Hà Mòn cũng như các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, ổn định tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

 

 

 

          MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI BÀN GIAO NHÀ Ở HỘ NGHÈO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI BÀN GIAO NHÀ Ở HỘ NGHÈO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 769
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.198
Liên kết cột trái