STTHọ và tênChức vụSĐTEmail
1 Trần Thị YếnBT Đảng ủy 0935018279 tranthiyenqn@gmail.com
2 Nguyễn Thái LâmPBT Đảng ủy - CT HĐND 0978570123 ntlam.dakha@kontum.gov.vn
3 Trần Đức TrọngPBT Đảng ủy - CT UBND   tdtrong.dakha@kontum.gov.vn
4 Trịnh Văn HânPCT UBND  399426684 tvhan.dakha@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Đình LĩnhPCT UBND   ndlinh.dakha@kontum.gov.vn
6Phạm Văn Khả CT Hội CCB 934918800 pvkha.dakha@kontum.gov.vn
7 Dương Thị Thu HoàiBí thư đoàn TNCSHCM0973534886 dtthoai.dakha@kontum.gov.vn
8 Phạm Thị Giang CT Hội Nông dân989040754 ptgiang.dakha@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Thịnh CH trưởng QS396524407 nqthinh.dakha@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Kế TrườngVăn hóa - Xã hội905459700 nktruong.dakha@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Tiến HàCT MTTQVN977413208 ntha.dakha@kontum.gov.vn
12 Đào Thị NhànTư pháp-Hộ tịch395341561 dtnhan.dakha@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Thị HằngPCT HĐND984715429 nthang.dakha@kontum.gov.vn
14 Nguyễn Xuân TấnTư pháp - Hộ tịch355279359 nxtan.dakha@kontum.gov.vn
15 Phạm Quốc YênVăn phòng-Thống kê934918800 pqyen.dakha@kontum.gov.vn
16 Nguyễn Hoàng ThắmVăn thư- lưu trữ xã0376012243 ubndhm.dakha@kontum.gov.vn
17 Phạm Thị TrinhVăn hóa - Xã hội971867279 pttrinh.dakha@kontum.gov.vn
18 Trần Thúc ĐịnhĐC - XD9053137ttdinh.dakha@kontum.gov.vn