A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN THÁNG 5/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN

(Từ ngày:01/5/2024 đến ngày: 31/5/2024) 

TIẾP NHẬN: 140 Hồ sơ.
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 140 Hồ sơ (Trước hạn).

STTTên thủ tục hành chínhSố hồ sơChủ hồ sơNgày nhậnNgày hẹn trảNgày trả thực tếTình trạng hồ sơ
1Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240502-0001NGUYỄN NGỌC HOÀNG02/05/2024 09:59:2107/05/2024 09:59:0002/05/2024 14:30:00Đã giải quyết - Trước hạn
2Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240502-0002Hoàng Đức Linh02/05/2024 09:59:2307/05/2024 09:59:0002/05/2024 14:29:21Đã giải quyết - Trước hạn
3Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0003LÊ THỊ THÙY TRANG02/05/2024 10:30:1203/05/2024 10:30:0002/05/2024 14:28:13Đã giải quyết - Trước hạn
4Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0004DƯƠNG THANH HÙNG02/05/2024 10:43:2103/05/2024 10:43:0002/05/2024 14:27:06Đã giải quyết - Trước hạn
5Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0005DƯƠNG THANH HÙNG02/05/2024 10:47:3203/05/2024 10:47:0002/05/2024 14:26:01Đã giải quyết - Trước hạn
6Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240502-0006DƯƠNG THANH HÙNG02/05/2024 10:51:4403/05/2024 10:51:0002/05/2024 14:24:28Đã giải quyết - Trước hạn
7Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0007BÙI DUY BẢY02/05/2024 14:39:2403/05/2024 14:39:0002/05/2024 16:17:53Đã giải quyết - Trước hạn
8Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0008NGUYỄN DUY HOÀNG02/05/2024 15:28:2903/05/2024 15:28:0002/05/2024 16:16:55Đã giải quyết - Trước hạn
9Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240502-0009NGUYỄN DUY HOÀNG02/05/2024 15:28:5703/05/2024 15:28:0002/05/2024 16:12:08Đã giải quyết - Trước hạn
10Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240502-0010VŨ THỊ HƯƠNG02/05/2024 15:48:2303/05/2024 15:48:0002/05/2024 16:15:11Đã giải quyết - Trước hạn
11Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240502-0011Đoàn Khánh Trình02/05/2024 16:00:2903/05/2024 16:00:0003/05/2024 07:51:12Đã giải quyết - Trước hạn
12Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240503-0001TRẦN THỊ HÀ TIÊN03/05/2024 08:26:5606/05/2024 16:26:0003/05/2024 14:42:20Đã giải quyết - Trước hạn
13Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240503-0002Huỳnh Thanh Duy03/05/2024 10:10:1604/05/2024 10:10:0003/05/2024 14:43:31Đã giải quyết - Trước hạn
14Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240503-0003PHẠM THỊ THANH LINH03/05/2024 09:35:4504/05/2024 09:35:0003/05/2024 14:44:28Đã giải quyết - Trước hạn
15Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240503-0004HOÀNG THỊ HƯỜNG03/05/2024 10:21:1806/05/2024 08:21:0003/05/2024 14:46:07Đã giải quyết - Trước hạn
16Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240503-0005HOÀNG THỊ HƯỜNG03/05/2024 10:24:2204/05/2024 10:24:0003/05/2024 14:47:05Đã giải quyết - Trước hạn
17Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240503-0006Nguyễn Thị Trang Linh03/05/2024 14:15:4804/05/2024 12:15:0004/05/2024 09:53:45Đã giải quyết - Trước hạn
18Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240504-0001HOÀNG THỊ VỤ04/05/2024 09:11:2406/05/2024 07:11:0004/05/2024 10:30:53Đã giải quyết - Trước hạn
19Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240506-0001Phan Thị Ngọc Ánh06/05/2024 08:58:5809/05/2024 08:58:0006/05/2024 09:48:22Đã giải quyết - Trước hạn
20Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240506-0002TRẦN VĂN HẠCH06/05/2024 09:00:3508/05/2024 09:00:0006/05/2024 15:18:03Đã giải quyết - Trước hạn
21Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240506-0003TRẦN THỊ HUỆ06/05/2024 09:07:0308/05/2024 09:07:0006/05/2024 15:22:20Đã giải quyết - Trước hạn
22Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240506-0004TRẦN THỊ HƯỜNG06/05/2024 09:13:2808/05/2024 09:13:0006/05/2024 15:27:57Đã giải quyết - Trước hạn
23Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240506-0005ĐÀO NGỌC QUANG06/05/2024 09:20:2607/05/2024 09:20:0006/05/2024 15:12:58Đã giải quyết - Trước hạn
24Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240506-0006ĐÀO DUY PHƯƠNG06/05/2024 09:24:5307/05/2024 09:24:0006/05/2024 10:40:55Đã giải quyết - Trước hạn
25Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240506-0007NGÔ THỊ MỸ06/05/2024 09:34:2807/05/2024 09:34:0006/05/2024 14:58:46Đã giải quyết - Trước hạn
26Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240506-0008ĐỖ NGỌC MAI06/05/2024 13:48:4408/05/2024 13:48:0006/05/2024 16:40:49Đã giải quyết - Trước hạn
27Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240506-0009NGUYỄN THỊ THANH06/05/2024 14:14:3808/05/2024 14:14:0006/05/2024 16:45:38Đã giải quyết - Trước hạn
28Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240506-0010NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH06/05/2024 14:28:1707/05/2024 14:28:0006/05/2024 16:38:18Đã giải quyết - Trước hạn
29Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240506-0011Nguyễn Thị Thùy Giang06/05/2024 14:50:1907/05/2024 14:50:0006/05/2024 15:24:44Đã giải quyết - Trước hạn
30Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240506-0012PHẠM THỊ THU HẰNG06/05/2024 16:14:0307/05/2024 16:14:0006/05/2024 16:39:33Đã giải quyết - Trước hạn
31Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240507-0001NGUYỄN VĂN THÀNH07/05/2024 08:21:5708/05/2024 08:21:0007/05/2024 13:57:58Đã giải quyết - Trước hạn
32Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240507-0002HOÀNG VĂN KHÁNH07/05/2024 09:50:5208/05/2024 09:50:0007/05/2024 13:57:29Đã giải quyết - Trước hạn
33Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240507-0003HOÀNG VĂN KHÁNH07/05/2024 09:56:4709/05/2024 09:56:0007/05/2024 14:03:44Đã giải quyết - Trước hạn
34Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240507-0004PHẠM XUÂN TY07/05/2024 15:31:2008/05/2024 15:31:0007/05/2024 16:13:10Đã giải quyết - Trước hạn
35Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240508-0001Nguyễn Văn Đại08/05/2024 08:29:5709/05/2024 08:29:0008/05/2024 08:55:38Đã giải quyết - Trước hạn
36Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240508-0002TRẦN THỊ HẠT08/05/2024 13:30:1809/05/2024 13:30:0008/05/2024 14:42:34Đã giải quyết - Trước hạn
37Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240508-0003Nguyễn Văn Hoan08/05/2024 13:50:1809/05/2024 13:50:0008/05/2024 14:08:44Đã giải quyết - Trước hạn
38Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240508-0004Dương Nguyễn Anh Thư08/05/2024 14:56:2509/05/2024 14:56:0008/05/2024 15:53:17Đã giải quyết - Trước hạn
39Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240509-0001NGUYỄN VĂN VIẾT09/05/2024 14:43:3110/05/2024 14:43:0009/05/2024 16:29:10Đã giải quyết - Trước hạn
40Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240509-0002LỘ THỊ THU HUYỀN09/05/2024 15:28:4714/05/2024 15:28:0009/05/2024 16:18:10Đã giải quyết - Trước hạn
41Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240510-0001NGUYỄN THỊ HIỀN10/05/2024 07:58:2615/05/2024 07:58:0010/05/2024 09:53:47Đã giải quyết - Trước hạn
42Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240510-0002NGUYỄN VĂN THANH10/05/2024 14:31:1213/05/2024 14:31:0010/05/2024 16:08:24Đã giải quyết - Trước hạn
43Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240513-0001Ngô Thị Phương13/05/2024 08:18:4416/05/2024 08:18:0013/05/2024 10:35:43Đã giải quyết - Trước hạn
44Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240513-0002NGUYỄN THỊ HẰNG13/05/2024 08:56:5916/05/2024 08:56:0013/05/2024 10:36:25Đã giải quyết - Trước hạn
45Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchH34.23.2-240513-0003Nguyễn Kế Thanh13/05/2024 09:26:4516/05/2024 09:26:0013/05/2024 10:37:35Đã giải quyết - Trước hạn
46Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240513-0004Nguyễn Kế Thanh13/05/2024 09:43:0214/05/2024 09:43:0013/05/2024 10:37:50Đã giải quyết - Trước hạn
47Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240513-0005Nguyễn Kế Thanh13/05/2024 09:53:1414/05/2024 09:53:0013/05/2024 10:38:07Đã giải quyết - Trước hạn
48Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240513-0006Lê Thị Linh13/05/2024 13:46:3316/05/2024 13:46:0013/05/2024 14:03:10Đã giải quyết - Trước hạn
49Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240513-0007NGUYỄN KIỀU HƯNG13/05/2024 14:07:5914/05/2024 14:07:0013/05/2024 16:25:15Đã giải quyết - Trước hạn
50Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240513-0008LÊ VĂN HỒNG13/05/2024 14:34:4814/05/2024 14:34:0013/05/2024 16:27:05Đã giải quyết - Trước hạn
51Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240513-0009La Văn Thao13/05/2024 14:52:5014/05/2024 14:52:0013/05/2024 15:27:05Đã giải quyết - Trước hạn
52Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240513-0010PHẠM ĐỨC HOẠT13/05/2024 14:59:2515/05/2024 14:59:0013/05/2024 16:28:14Đã giải quyết - Trước hạn
53Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240513-0011PHẠM ĐỨC HOẠT13/05/2024 15:06:2015/05/2024 15:06:0013/05/2024 16:29:20Đã giải quyết - Trước hạn
54Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240514-0001NGUYỄN XUÂN LỤC14/05/2024 09:32:4715/05/2024 09:32:0014/05/2024 14:34:27Đã giải quyết - Trước hạn
55Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240514-0002NGÔ PHÚC TÙNG14/05/2024 09:39:3515/05/2024 09:39:0014/05/2024 14:22:10Đã giải quyết - Trước hạn
56Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240514-0003Nguyễn Như Trung14/05/2024 09:51:3017/05/2024 09:51:0014/05/2024 10:31:42Đã giải quyết - Trước hạn
57Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240514-0004HỒ TÁ ĐẠI14/05/2024 10:03:4615/05/2024 10:03:0014/05/2024 14:23:38Đã giải quyết - Trước hạn
58Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240514-0005ĐẶNG ĐÌNH CHÂU14/05/2024 14:03:5916/05/2024 14:03:0014/05/2024 15:29:42Đã giải quyết - Trước hạn
59Hòa giải tranh chấp đất đaiH34.23.2-240514-0006Nguyễn Văn Lập14/05/2024 16:42:2716/07/2024 16:42:00 Đã giải quyết - Trước hạn
60Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240515-0001Hà Mạnh Vui15/05/2024 07:28:5116/05/2024 07:28:0015/05/2024 13:25:34Đã giải quyết - Trước hạn
61Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240516-0001NGUYỄN THỊ HIỀN16/05/2024 09:08:1220/05/2024 09:08:0016/05/2024 14:09:14Đã giải quyết - Trước hạn
62Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240516-0002NGÔ VĂN PHƯƠNG16/05/2024 09:18:1017/05/2024 09:18:0016/05/2024 14:07:42Đã giải quyết - Trước hạn
63Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240516-0003NGÔ VĂN PHƯƠNG16/05/2024 09:24:0820/05/2024 09:24:0016/05/2024 13:58:38Đã giải quyết - Trước hạn
64Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240517-0001Võ Thị Luận17/05/2024 07:43:2520/05/2024 07:43:0017/05/2024 13:24:40Đã giải quyết - Trước hạn
65Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240517-0002LÊ THỊ KIỀU HOANH17/05/2024 08:09:5920/05/2024 08:09:0017/05/2024 09:32:53Đã giải quyết - Trước hạn
66Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240517-0003LÊ THỊ KIỀU HOANH17/05/2024 08:16:5220/05/2024 08:16:0017/05/2024 09:31:13Đã giải quyết - Trước hạn
67Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240517-0004VŨ THỊ HOA17/05/2024 08:24:5222/05/2024 08:24:0017/05/2024 13:26:04Đã giải quyết - Trước hạn
68Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240517-0005HOÀNG ĐỨC LINH17/05/2024 14:52:3921/05/2024 14:52:0017/05/2024 16:28:09Đã giải quyết - Trước hạn
69Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240520-0001TRẦN THỊ HUỆ20/05/2024 08:48:5521/05/2024 08:48:0020/05/2024 13:15:15Đã giải quyết - Trước hạn
70Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240520-0002PHẠM DUY MẠNH20/05/2024 09:02:0821/05/2024 09:02:0020/05/2024 13:16:40Đã giải quyết - Trước hạn
71Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240520-0003DƯƠNG NGUYỄN QUANG NHẬT20/05/2024 09:43:2321/05/2024 09:43:0020/05/2024 13:19:10Đã giải quyết - Trước hạn
72Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conH34.23.2-240520-0004Lê Đức Nghĩa20/05/2024 10:18:2523/05/2024 10:18:0020/05/2024 13:59:43Đã giải quyết - Trước hạn
73Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchH34.23.2-240520-0005Lê Đức Nghĩa20/05/2024 10:46:0623/05/2024 10:46:0020/05/2024 14:01:48Đã giải quyết - Trước hạn
74Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240520-0006Lê Đức Nghĩa20/05/2024 11:02:1421/05/2024 13:00:0020/05/2024 14:03:30Đã giải quyết - Trước hạn
75Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240520-0007NGUYỄN THỊ NHUNG20/05/2024 11:16:0323/05/2024 13:00:0020/05/2024 14:05:13Đã giải quyết - Trước hạn
76Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240520-0008Nguyễn Thị Thu Hằng20/05/2024 11:39:2623/05/2024 13:00:0020/05/2024 14:07:06Đã giải quyết - Trước hạn
77Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240520-0009NGUYỄN KHƯƠNG DUY20/05/2024 13:42:5121/05/2024 13:42:0020/05/2024 15:14:20Đã giải quyết - Trước hạn
78Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240521-0001NGUYỄN VĂN NAM21/05/2024 08:40:5024/05/2024 08:40:0021/05/2024 13:18:08Đã giải quyết - Trước hạn
79Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã)H34.23.2-240521-0002Trịnh Văn Hân21/05/2024 09:23:5504/06/2024 09:23:0023/05/2024 16:41:53Đã giải quyết - Trước hạn
80Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240521-0003QUÁCH XUÂN CƯỜNG21/05/2024 09:29:1322/05/2024 09:29:0021/05/2024 13:18:48Đã giải quyết - Trước hạn
81Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240521-0004Vương Đình Hải21/05/2024 09:29:1624/05/2024 09:29:0021/05/2024 13:20:11Đã giải quyết - Trước hạn
82Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởH34.23.2-240521-0005NGUYỄN THANH CAO21/05/2024 09:34:5623/05/2024 09:34:0021/05/2024 14:20:41Đã giải quyết - Trước hạn
83Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240521-0006NGUYỄN THANH CAO21/05/2024 09:39:5622/05/2024 09:39:0021/05/2024 14:13:42Đã giải quyết - Trước hạn
84Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240521-0007Nguyễn Thị Kim Hồng Thủy21/05/2024 09:48:3622/05/2024 09:48:0021/05/2024 13:20:50Đã giải quyết - Trước hạn
85Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240521-0008PHẠM XUÂN TY21/05/2024 14:39:3422/05/2024 14:39:0022/05/2024 09:05:28Đã giải quyết - Trước hạn
86Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240522-0001DƯƠNG THỊ TRINH22/05/2024 09:09:4523/05/2024 09:09:0022/05/2024 13:48:06Đã giải quyết - Trước hạn
87Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240522-0002Dương Thị Trinh22/05/2024 09:30:2523/05/2024 09:30:0022/05/2024 10:10:40Đã giải quyết - Trước hạn
88Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240522-0003ĐỖ VĂN UY22/05/2024 10:28:2323/05/2024 10:28:0022/05/2024 14:24:14Đã giải quyết - Trước hạn
89Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240522-0004Đỗ Đắc Hậu22/05/2024 16:24:4023/05/2024 16:24:0023/05/2024 09:29:03Đã giải quyết - Trước hạn
90Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240523-0001HOÀNG TRÍ TUỆ23/05/2024 08:31:0727/05/2024 08:31:0023/05/2024 13:40:09Đã giải quyết - Trước hạn
91Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240523-0002HOÀNG TRÍ TUỆ23/05/2024 08:37:0727/05/2024 08:37:0023/05/2024 13:41:51Đã giải quyết - Trước hạn
92Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240523-0003HOÀNG TRÍ TUỆ23/05/2024 08:50:3724/05/2024 08:50:0023/05/2024 10:41:20Đã giải quyết - Trước hạn
93Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240523-0004Vương Đình Hải23/05/2024 09:09:5324/05/2024 09:09:0023/05/2024 10:34:59Đã giải quyết - Trước hạn
94Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.H34.23.2-240523-0005Phạm Văn Huy23/05/2024 09:35:4530/05/2024 09:35:0023/05/2024 10:36:52Đã giải quyết - Trước hạn
95Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240523-0006Phạm Văn Huy23/05/2024 09:36:4524/05/2024 09:36:0023/05/2024 10:40:03Đã giải quyết - Trước hạn
96Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240523-0007NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG23/05/2024 09:54:4324/05/2024 09:54:0023/05/2024 13:38:37Đã giải quyết - Trước hạn
97Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240523-0008NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG23/05/2024 10:00:2927/05/2024 10:00:0023/05/2024 13:43:44Đã giải quyết - Trước hạn
98Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240523-0009GIÁP VĂN THÁI23/05/2024 14:35:4824/05/2024 14:35:0023/05/2024 15:34:54Đã giải quyết - Trước hạn
99Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240523-0010Nguyễn Thị Ngọc Thúy23/05/2024 16:18:1128/05/2024 16:18:0023/05/2024 16:43:43Đã giải quyết - Trước hạn
100Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240524-0001Trịnh Văn Hải24/05/2024 09:06:4827/05/2024 09:06:0024/05/2024 10:10:03Đã giải quyết - Trước hạn
101Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240524-0002Vũ Thị Thủy24/05/2024 10:10:5227/05/2024 10:10:0024/05/2024 10:34:55Đã giải quyết - Trước hạn
102Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240524-0003HOÀNG THỊ HOÁN24/05/2024 14:09:4327/05/2024 14:09:0024/05/2024 15:47:40Đã giải quyết - Trước hạn
103Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240524-0004HOÀNG THỊ HOÁN24/05/2024 14:16:3728/05/2024 14:16:0024/05/2024 15:46:20Đã giải quyết - Trước hạn
104Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240527-0001NGUYỄN THANH DU27/05/2024 15:39:2428/05/2024 15:39:0028/05/2024 14:06:57Đã giải quyết - Trước hạn
105Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240527-0002NGUYỄN THANH DU27/05/2024 15:44:2528/05/2024 15:44:0028/05/2024 08:47:57Đã giải quyết - Trước hạn
106Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240527-0003LÊ THỊ LÝ27/05/2024 15:56:4230/05/2024 15:56:0028/05/2024 08:43:04Đã giải quyết - Trước hạn
107Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240528-0001NGUYỄN VĂN THỜI28/05/2024 07:06:4530/05/2024 07:06:0028/05/2024 14:08:22Đã giải quyết - Trước hạn
108Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240528-0002NGUYỄN VĂN THỜI28/05/2024 07:12:3730/05/2024 07:12:0028/05/2024 14:09:46Đã giải quyết - Trước hạn
109Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240528-0003NGUYỄN THỊ THÚY28/05/2024 08:05:2529/05/2024 08:05:0028/05/2024 14:34:31Đã giải quyết - Trước hạn
110Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240528-0004Quách Văn Thế28/05/2024 09:12:3031/05/2024 09:12:0028/05/2024 10:39:36Đã giải quyết - Trước hạn
111Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0005BÙI HỮU TIẾN28/05/2024 09:41:3229/05/2024 09:41:0028/05/2024 15:26:11Đã giải quyết - Trước hạn
112Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240528-0006Bùi Hữu Tiến28/05/2024 09:45:1431/05/2024 09:45:0028/05/2024 10:40:11Đã giải quyết - Trước hạn
113Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0007BÙI HỮU TIẾN28/05/2024 09:57:3929/05/2024 09:57:0028/05/2024 15:29:59Đã giải quyết - Trước hạn
114Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0008BÙI HỮU TIẾN28/05/2024 10:10:0729/05/2024 10:10:0028/05/2024 15:43:44Đã giải quyết - Trước hạn
115Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0009BÙI HỮU TIẾN28/05/2024 10:18:3829/05/2024 10:18:0028/05/2024 15:32:54Đã giải quyết - Trước hạn
116Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0010LƯU MINH HẢI28/05/2024 13:26:2029/05/2024 13:26:0028/05/2024 15:34:39Đã giải quyết - Trước hạn
117Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240528-0011NGÔ THỊ TUYẾT MAI28/05/2024 13:38:3029/05/2024 13:38:0028/05/2024 15:36:14Đã giải quyết - Trước hạn
118Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240528-0012LÊ THỊ NGỌC LAN29/05/2024 10:48:0503/06/2024 10:48:0029/05/2024 14:29:14Đã giải quyết - Trước hạn
119Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240529-0001NGUYỄN ANH TÙNG29/05/2024 08:26:4430/05/2024 08:26:0029/05/2024 14:42:54Đã giải quyết - Trước hạn
120Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240529-0002NGUYỄN ANH TÙNG29/05/2024 08:33:0231/05/2024 08:33:0029/05/2024 14:40:22Đã giải quyết - Trước hạn
121Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240529-0003HOÀNG VĂN HƯỚNG29/05/2024 08:51:3230/05/2024 08:51:0029/05/2024 14:44:55Đã giải quyết - Trước hạn
122Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240529-0004HOÀNG VĂN HƯỚNG29/05/2024 08:57:1230/05/2024 08:57:0029/05/2024 14:47:05Đã giải quyết - Trước hạn
123Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởH34.23.2-240529-0005NGUYỄN THỊ VỊNH29/05/2024 09:59:1331/05/2024 09:59:0029/05/2024 14:56:16Đã giải quyết - Trước hạn
124Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240529-0006NGUYỄN THỊ VỊNH29/05/2024 10:05:0730/05/2024 10:05:0029/05/2024 14:48:27Đã giải quyết - Trước hạn
125Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240529-0007ĐINH VĂN TRƯỜNG29/05/2024 10:30:2931/05/2024 10:30:0029/05/2024 15:01:58Đã giải quyết - Trước hạn
126Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240529-0008VŨ THỊ THUỘC29/05/2024 10:39:5431/05/2024 10:39:0029/05/2024 15:05:30Đã giải quyết - Trước hạn
127Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240529-0009Đỗ Thanh Quỳnh29/05/2024 10:46:1230/05/2024 10:46:0029/05/2024 14:29:48Đã giải quyết - Trước hạn
128Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240529-0010ĐÀO DUY PHƯƠNG29/05/2024 13:36:4503/06/2024 13:36:0029/05/2024 14:30:03Đã giải quyết - Trước hạn
129Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240530-0001TRẦN THỊ HUỆ30/05/2024 07:37:4631/05/2024 07:37:0030/05/2024 14:09:12Đã giải quyết - Trước hạn
130Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240530-0002HOÀNG VĂN MƯỜI30/05/2024 13:53:4531/05/2024 13:53:0030/05/2024 15:53:32Đã giải quyết - Trước hạn
131Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240531-0001ĐỖ THỊ HƯƠNG31/05/2024 07:45:5503/06/2024 07:45:0031/05/2024 10:10:17Đã giải quyết - Trước hạn
132Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240531-0002DƯƠNG VĂN THÀNH31/05/2024 08:00:3803/06/2024 08:00:0031/05/2024 15:44:05Đã giải quyết - Trước hạn
133Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240531-0003LÊ THỊ TUYẾN31/05/2024 08:37:0103/06/2024 08:37:0031/05/2024 15:42:48Đã giải quyết - Trước hạn
134Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240531-0004Trần Thị Nguyệt31/05/2024 09:33:1305/06/2024 09:33:0031/05/2024 15:04:16Đã giải quyết - Trước hạn
135Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240531-0005GIÁP VĂN THẠCH31/05/2024 09:55:0605/06/2024 09:55:0031/05/2024 15:04:11Đã giải quyết - Trước hạn
136Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240531-0006Mai Thị Kiều My31/05/2024 10:33:3605/06/2024 10:33:0031/05/2024 15:58:25Đã giải quyết - Trước hạn
137Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240531-0007Phạm Văn Sản31/05/2024 13:43:2303/06/2024 13:43:0031/05/2024 16:01:44Đã giải quyết - Trước hạn
138Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240531-0008ĐỖ THỊ NGUYỆT31/05/2024 13:46:4503/06/2024 13:46:0003/06/2024 09:10:15Đã giải quyết - Trước hạn
139Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240531-0009TRƯƠNG THỊ VĂN31/05/2024 14:18:4504/06/2024 14:18:0003/06/2024 09:11:02Đã giải quyết - Trước hạn
140Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240531-0010NGUYỄN THỊ THẮM31/05/2024 16:17:1403/06/2024 16:17:0003/06/2024 09:23:14Đã giải quyết - Trước hạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 761
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.190
Liên kết cột trái