A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

XÃ HÀ MÒN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ NHẤT CUỐN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ (1985 ĐẾN NAY)

Chiều ngày 31/3/2023, Đảng ủy xã Hà Mòn tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn (1985 đến nay). Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đăk Hà; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; Thường trực Đảng ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn; đại diện đơn vị tư vấn, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn; bí thư các chi bộ trực thuộc, Thôn trưởng các thôn; cán bộ, công chức xã Hà Mòn

Theo bản dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn có dung lượng 125 trang khổ giấy A4; được chia thành 04 chương gồm: Khái quát về vùng đất, con người và các phong trào đấu tranh của nhân dân xã Hà Mòn trước năm 1954; Hà Mòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất (1975 - 1984); Xã Hà Mòn thành lập, Đảng bộ nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới và xây dựng Nông thôn mới (1985 đến nay).

Về mặt nội dung: Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập cần làm rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của xã, chú ý các mốc thời gian, mốc sự kiện lịch sử quan trọng như: Xác định được thời điểm thành lập chi bộ, tổ chức đảng đầu tiên, đồng thời khẳng định, làm rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với phong trào cách mạng cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua từng thời kỳ; bổ sung thêm các thông tin về công cuộc xây dựng nông thôn mới, những nét nổi bật, những mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả ở địa phương; bổ sung thêm thông tin về các kỳ Đại hội Đảng, các vị trí lãnh đạo chủ chốt, hiệu trưởng các trường học, trạm trưởng y tế… Về mặt hình thức: bố cục nên rút ngắn, sắp xếp lại số chương trong bản thảo, rà soát, điều chỉnh và khắc phục những lỗi đánh máy, lỗi chính tả….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội thảo, đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn. Đồng chí khẳng định việc biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn là nhiệm vụ rất quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ xã; đây là một công trình khoa học, mang tính Đảng, tính lịch sử cao. Đồng chí cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, cần chỉnh sửa và yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, đơn vị tư vấn, biên soạn cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để bổ sung các thông tin còn thiếu. Đồng thời chỉnh sửa hoàn thiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hà Mòn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn và đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, chắt lọc các nội dung, sự kiện nổi bật, so sánh, đối chiếu số liệu, trau chuốt văn phong để bổ sung, hoàn thiện bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn (1985 đến nay).

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo, Ban chỉ đạo biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, đơn vị tư vấn đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp tục sưu tầm, bổ sung những thông tin còn thiếu rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo trước khi tiến hành hội thảo lần 2.

 

Vừa qua, Đảng ủy xã Hà Mòn tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn (1985 đến nay). Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; Thường trực Đảng ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn; đại diện đơn vị tư vấn, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn; Ví thư các chi bộ trực thuộc, Thôn trưởng các thôn; cán bộ, công chức xã Hà Mòn.

Đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

  Theo bản dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn được chia thành 04 chương gồm: Khái quát về vùng đất, con người và các phong trào đấu tranh của nhân dân xã Hà Mòn trước năm 1954; Hà Mòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất (1975 - 1984); Xã Hà Mòn thành lập, Đảng bộ nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới và xây dựng Nông thôn mới (1985 đến nay).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội thảo, đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn. Đồng chí khẳng định việc biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn là nhiệm vụ rất quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ xã; đây là một công trình khoa học, mang tính Đảng, tính lịch sử cao. Đồng chí cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, cần chỉnh sửa và yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban Biên tập cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để bổ sung các thông tin còn thiếu. Đồng thời chỉnh sửa hoàn thiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về văn phong, lời giới thiệu, bố cục; bổ sung thêm chủ đề, nội dung các đại hội Đảng bộ của xã Hà Mòn, một số văn bản chỉ đạo của cấp trên và bổ sung một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu; phân tích, bình luận thêm một số sự kiện quan trọng làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Hà Mòn, những dấu ấn, thành tựu nổi bật của xã Hà Mòn qua từng giai đoạn lịch sử. Đồng thời, các đại biểu cũng góp ý việc chỉnh sửa câu từ, sự kiện đảm bảo tính khoa học, chính xác.

Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo cuốn sách

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Yến – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hà Mòn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, chắt lọc các nội dung, sự kiện nổi bật, so sánh, đối chiếu số liệu, trau chuốt văn phong để bổ sung, hoàn thiện bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn (1985 đến nay).

        Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo, Ban Biên tập cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp tục sưu tầm, bổ sung những thông tin còn thiếu rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo trước khi tiến hành hội thảo lần 2.   

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 8
Tháng 03 : 8
Tháng trước : 179
Năm 2024 : 452
Liên kết website