A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ công bố Quyết định xã Hà Mòn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2023

Sáng ngày 31/5/2024, tại Nhà văn hóa xã Hà Mòn, tổ chức Lễ công bố Quyết định xã Hà Mòn  đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2023

        Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà và các đồng chí đại diện phòng ban của huyện Đăk Hà,Lãnh đạo thường trực Đảng Ủy thành viên ban chỉ đạo của xã và đại diện ban nhân dân các thôn trên địa bàn xã cùng về tham dự

          Tại buổi lễ công bố các đại biểu nghe ông Trịnh  Văn Hân phó chủ Tịch UBND xã báo cáo tóm tắt  Kết quả thực hiện xây dựng xã Hà Mòn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

     Khái quát tình hình chung:

Xã Hà Mòn được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 1985 theo Quyết định số 26-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 3.805,47ha, trong đó đất nông nghiệp 2.518,55ha, đất phi nông nghiệp 1.286,92 ha. Xã có 07 thôn với tổng dân số hiện nay là 1.257 hộ/5.152 khẩu, trong đó có 63 hộ/209 khẩu người dân tộc thiểu số phía bắc vào sinh sống.

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu của nhà nước cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống Chính trị từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn nên cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của nhân dân; Hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi thường xuyên được củng cố; cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, trường học, y tế được đầu tư nâng cấp; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các tiêu chí nông thôn mới cơ bản được giữ vững và nâng cao.

2. Công tác triển khai thực hiện:

          Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

            Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 44-NQ/ĐU, ngày 03/11/2022 về việc xây dựng xã Hà Mòn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025; Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 28/12/2023 về việc xây dựng xã Hà Mòn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện; UBND xã đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2022 về thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG xã Hà Mòn giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, xây dựng Ban phát triển thực hiện chương  trình MTQG Nông thôn mới của thôn.

Thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng và nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới từ đó làm cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm và tham gia đóng góp xây dựng các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ủy ban nhân dân xã đã cụ thể hóa các Đề án của Trung ương, của tỉnh, huyện thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế của địa phương để hướng dẫn nhân dân thực hiện như: Cơ chế lồng ghép với Chương MTQG giảm nghèo bền vững; Cơ chế giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng các công trình; Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất; huy động nguồn lực từ người dân...

Hàng năm, UBND triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tổ chức chỉ đạo thực hiện, chăm lo phát triển kinh tế, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống thiên tai- phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh nhằm đem lại hiệu quả sản xuất trên từng loại cây trồng vật nuôi, thu nhập của đa số hộ gia đình đều đạt hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm (thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023 đạt 61,9 triệu đồng/người/năm). Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn, đến nay trên địa bàn xã còn 06 hộ nghèo chiếm 0.4% và 13 hộ cận nghèo chiếm 1,03%, đạt tiêu chuẩn khu dân cư kiểu mẫu theo Quyết định Số 416/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

3. Kết quả duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Xã Hà Mòn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2012 theo Quyết định số 06/QĐ-BCĐ, ngày 17/01/2013, của Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Kon Tum và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Quyết định số 17/QĐ-UBND, ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum.

Để duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Cấp ủy và chính quyền địa phương đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy nội lực của địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên toàn xã. Do vậy, xã vẫn duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu

4.1. Tiêu chí số 1 về Thu nhập: Năm 2023 Hà Mòn đạt 61,9 triệu đồng/người vượt 0,3 triệu đồng so với mức quy định yêu cầu mức đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

4.2. Tiêu chí số 2 về Mô hình thôn thông minh: tại thôn 2 xã Hà Mòn đã đạt thôn nông thôn mới thông minh. Cụ thể thôn đã đảm bảo đạt chuẩn các chỉ tiêu sau:

- Có 100% người hoạt động không chuyên trách ở thôn có ứng dụng các nền tảng số (mạng xã hội zalo, facebook...) để thông tin, truyên truyền đến người dân trong thôn.

- Có hạ tầng Internet bao phủ đến tất cả các hộ gia đình. Có 04 nhà mạng hoạt động(01Trạm SHT_KTM_00075 của VNPT; 01 Trạm 234043 của Vietnamobile; 02 trạm KTM 0257, KTM 0050 của Viettel; 04 trạm KTDH 14, KTDH 32, KTDH 04, KTDH 45 của Mobifone.

- Có mạng wifi miễn phí tại điểm công cộng: Trung tâm xã, Bưu điện xã, Trạm Y tế xã, Nhà văn hóa thôn 3, Nhà văn hóa thôn 4.

- Số CBCC được bồi dưỡng tập huấn là 19/21 người, đạt tỷ lệ 90,48%;  Số lượng người dân trong tuổi lao động của xã được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản là 2678/3145 người sử dụng, đạt 85,2%.

- Có trên 50% người trưởng thành có sử dụng các ứng dụng, tài khoản ngân hàng, Viettel Money để  thanh toán trực tuyến các dịch vụ thiết yếu trong đời sống, thuận tiện trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tại thôn 2 xã Hà Mòn có 02 mô hình: Mô hình camera an ninh và truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

4.3. Chỉ tiêu lĩnh vực nỗi trội của xã nông thôn mới kiểu mẫu (Chỉ tiêu 3.2 về Giáo dục).

+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: 66/66 em, đạt 100%,

+ Tỷ lệ trẻ em hoàn thành Chương trình tiểu học vào học lớp 6: 69/69 em, đạt 100%

+ Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở: 322/323 em, đạt 99,7%

4.4. Kết quả huy động nguồn lực từ năm 2020 đến nay

          - Tổng kinh phí đã thực hiện: 38.066 triệu đồng, trong đó:

           + Ngân sách trung ương: 13.297 triệu đồng, chiếm 34.9%

          + Ngân sách huyện: 18.482 triệu đồng, chiếm 48.5%

           + Nhân dân đóng góp: 6.287 triệu đồng., chiếm 16.5%

 

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

1. Quan điểm:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương, đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, các giải pháp tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trên tinh thần dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ để tiếp tục, giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt.

2. Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng sống nhân dân.

3. Nội dung, giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, vận động và kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, Nhân dân, trên địa bàn.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của Chính quyền, vai trò vận động của các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn; đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ quan điểm dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, từ đó xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện.

- Tiếp tục phát động phong trào toàn dân hưởng ứng xây dựng thôn, xóm văn minh, sạch đẹp; trong đó tổ chức tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; Vận động các hộ tự cải tạo, xây dựng, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, chỉnh trang tường rào, vườn tược; có ý thức bảo vệ môi trường chung, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Hàng tháng phát động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường ở từng thôn, xóm.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất. Vận động nhân dân đầu tư máy móc, thiết bị để thực hiện tốt cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, nhất là nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

- Huy động mọi nguồn lực hợp lý, hợp với sức dân để thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", "Dễ làm trước, khó làm sau" đối với việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư..

- Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp chương trình.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, chính quyền điện tử, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữ nông thôn với thành thị. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt nông thôn mới thông minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 764
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.193
LIÊN KẾT