A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện xây dựng Thôn 2, xã Hà Mòn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và kết quả thực hiện mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà Mòn

Chiều  ngày 25/01/2024, tại Nhà văn hóa  Thôn 2 ,xã Hà Mòn, tổ chức Lễ công bố Quyết định Thôn 2 xã Hà Mòn  đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và công nhận mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà Mòn

        Tham dự buổi lễ có đồng chí Lưu Duy Khanh PBT thường trực huyện Ủy đồng chí Nguyễn Văn Chiến huyện ủy viên bí thư  Đảng ủy xã  cùng các đồng chí đại diện phòng ban của huyện Đăk Hà,Lãnh đạo thường trực Đảng Ủy thành viên ban chỉ đạo của xã và đại diện ban nhân dân các thôn trên địa bàn xã cùng về tham dự và hộ gia đình trên địa bàn thôn 02 cùng về tham dự

          Tại buổi lễ các đại biểu nghe ông Nguyễn Chí Túy thôn trưởng thôn 02 báo cáo tóm tắt  Kết quả thực hiện xây dựng Thôn 2, xã Hà Mòn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và kết quả thực hiện mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà

 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thôn.

-Thôn 2, xã Hà Mòn, nằm ở trung tâm của xã Hà Mòn, Phía Bắc giáp với thôn Thống Nhất; Phía Nam giáp với  thôn 4; Phía Đông giáp với xã Đăk La; Phía Tây giáp với hồ thủy điện PleiKrong. Các hộ dân sống chủ yếu dọc 2 bên đường liên xã có chiều dài gần 4 km. Thôn có tổng diện tích đất tự nhiên là 567,51 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 301,7 ha. Cây trồng chủ yếu là cà phê, cao su, cây ăn quả, hồ tiêu và một số diện tích cây ngắn ngày khác như lạc, đậu, khoai…

- Hiện nay thôn có 204 hộ với 749 khẩu; trong đó có 01 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo và 07 hộ gia đình chính sách; có 07 đối tượng đang hưởng trợ cấp BTXH  hàng tháng; thôn có 187 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91,6% tổng số hộ trên địa bàn thôn.

- Thôn được chia thành 04 xóm. Mọi hoạt động của thôn được thực hiện dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự chỉ đạo và quản lý của Ban nhân dân thôn, sự giám sát của mặt trận và các đoàn thể thôn.

2. Về thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, xã, sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa các tổ chức chính trị - xã hội thôn đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn nhân dân đối với chủ trương xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình thôn thông minh.

3. Khó khăn:

Do địa bàn dân cư rộng, người dân ở nhiều địa phương khác về làm ăn sinh sống nên phong tục tập quán có sự khác nhau. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao dẫn đến việc đầu tư chi phí sản xuất cao nên đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Bộ máy thực hiện Chương trình:

Ban phát triển thôn được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-UBND, ngày 03/8/2022 của UBND xã Hà Mòn; Ban phát triển thôn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, Ban chỉ đạo các CTMTQG xã trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phát triển thôn phân công.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Bám sát các mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND xã, các Kế hoạch của UBND xã; Ban phát triển thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình thôn thông minh cho cả giai đoạn và hàng năm.

Với mục tiêu phấn đấu thôn nông thôn mới kiểu mẫu về đích trong năm 2023 và xây dựng mô hình thôn thông minh vào cuối năm 2023; Ngay từ đầu năm Ban phát triển thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Tập trung rà soát, đánh giá Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình thôn thông minh theo hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và có giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện. Lựa chọn tiêu chí có thế mạnh, có tính đột phá hoặc tiêu chí cần ít vốn đầu tư để ưu tiên thực hiện trước và từng bước nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân:

Là thôn có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, và sự phối hợp của Mặt trận TQVN và các đoàn thể xã,  trong những năm qua nền sản xuất nông nghiệp của thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân trong thôn đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ cao vào  trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, sản phẩm nông nghiệp.

Qua công tác truyên truyền, vận động, hướng dẫn đến nay nền sản xuất nông nghiệp của thôn  phát triển ổn định, diện tích các cây trồng chủ lực như cà phê được giữ vững và phát triển; người dân đã sử dụng may móc, công nghệ vào thu hoạch qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí; đàn gia súc, gia cầm tăng lên hàng năm. Hiện nay tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thôn là 301,7 ha, trong đó:

Diện tích cây lâu năm là 244,7 ha; diện tích cây hàng năm là 57 ha; tổng đàn gia súc 127 con, tổng đàn gia cầm là 4000 con.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,4 triệu đồng/người/năm, (Cao hơn 30,6 % so với mức thu nhập bình quân xã nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí NTM thời điểm hiện tại (47 triệu đồng)

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình thôn thông minh năm 2023:

-Tổng kinh phí đã thực hiện: 231.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp trên: 85.000.000 đồng

+ Nhân dân đóng góp: 146.000.000 đồng

III. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu

Đến cuối năm 2023 Thôn 2 đã đạt 10/10 tiêu chí theo quyết định số: 225/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Bao gồm tiêu chí về 01 Giao Thông; tiêu chí số 02 Điện; tiêu chí số 03 Cơ Sở Vật chất văn hóa; tiêu chí số 04 thông tin và truyền thông ;tiêu chí số  05 nhà ở dân cư; tiêu chí số 06 Thu nhập; tiêu chí số 07 Hộ nghèo; tiêu chí số 08 Văn hóa- giáo dục-y tế; tiêu chí số 09 Môi trường an toàn thực phẩm; tiêu chí số 10 An ninh trật tự xã hội).

IV. Kết quả thực hiện mô hình thôn thông minh.

1. Tiêu chí 100% người hoạt động không chuyên trách ở thôn có ứng dụng các nền tảng số (mạng xã hội zalo, facebook...) để thông tin, truyên truyền đến người dân trong thôn:

Đến nay 100% người hoạt động không chuyên trách ở thôn có sử dụng các ứng dụng nền tảng số để thôn tin, tuyên truyền đến người dân, thôn có nhóm zalo của ban ngành đoàn thể và nhóm zalo chung cho toàn thôn để thông tin các chủ trương của cấp trên đến người dân biết, thực hiện.

2. Tiêu chí thôn có hạ tầng Internet cố định (FTTH) hoặc di động (3G/4G) bao phủ đến hộ gia đình

Hiện tại, trên địa bàn thôn 2 có hạ tầng Internet bao phủ đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn toàn thôn.

3. Tiêu chí có mạng wifi miễn phí tại điểm công cộng

Thôn 2 có mạng wifi miễn phí tại nơi công cộng (Bưu điện xã)

4. Tiêu chí tối thiểu 70% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh trong thôn, được phổ biến kiến thức về kỹ năng số cơ bản

Trên địa bàn thôn 2 có 443/584 người trong độ tuổi trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện tra cứu, trao đổi thông tin đạt 75,85%.

5. Tiêu chí tối thiểu 40% người trưởng thành trong thôn có tài khoản thanh toán trực tuyến, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí,…;

Hiện nay, trên địa bàn thôn có 305/584 người trưởng thành có tài khoản thanh toán trực tuyến, đạt 52%

6. Tiêu chí có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin

Tại thôn 2 có lắp đặt camera an ninh để theo dõi trật tự an toàn xã hội của thôn và có lắp đặt hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin.

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt đạt được:

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn có sự chuyển biến tích cực. Người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đa số người dân đã tự giác tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như: tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang vườn hộ gia đình, dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan môi trường thôn xóm xanh sạch, trồng hoa 02 bên đường, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền vận động người dân ứng dụng các nền tảng số (mạng xã hội zalo, facebook...), sử dụng điện thoại thông minh, triển khai nắp đặt wifi miễn phí tại nơi công cộng, vận động ngưới dân lập tài khoản thanh toán trực tuyến...

- Bộ mặt nông thôn có những chuyển biến tích cực.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI.

- Tiếp tục giữ vững hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức; phát động phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiếu mẫu. Cả hệ thống chính trị phối hợp trong công tác thực hiện chương trình.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong đó chú trọng cải tạo, nâng cấp, phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống văn hoá - xã hội trên địa bàn thôn.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo của Ban nhân dân thôn, sự phối hợp tuyên truyền vận động và giám sát của các tổ chức đoàn thể thôn  trong việc tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng trong thôn.

- Thực hiện có hiệu quả và huy động nguồn lực đầu tư hợp lý để triển khai thực hiện chương trình đạt được mục tiêu đề ra. Tích cực huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp trong xây dựng và giữ vững nông thôn mới kiểu mẫu .

               Tại buổi  Lễ công bố Quyết định Thôn 2 xã Hà Mòn  đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và công nhận mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà Mòn

  Phát biểu chỉ đạo buổi lễ đồng chí Lưu Duy Khanh PBT thường trực huyện Ủy biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân trong năm 2023 và tặng lẵng hoa chúc mừng thôn 02 Thừa ủy quyền của UBND huyện Đăk Hà đồng chí Trần Đức Trọng chủ tịch UBND xã Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã trao quyết Định công nhận thôn 02  Mòn  đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và công nhận mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà Mòn  tặng giấy khen cho 06 cá nhân đã có  thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh tại tại buổi Lễ công nhận thôn 02  xã Hà Mòn  đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và công nhận mô hình thôn thông minh đối với thôn 2 xã Hà Mòn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 74
Tháng 04 : 538
Tháng trước : 353
Năm 2024 : 1.335
LIÊN KẾT