A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN THÁNG 4/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN

(Từ ngày:01/4/2024 đến ngày: 30/4/2024) 

TIẾP NHẬN: 99 Hồ sơ.
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 99 Hồ sơ (Trước hạn).

STTTên thủ tục hành chínhSố hồ sơChủ hồ sơNgày nhậnNgày hẹn trảNgày trả thực tếTình trạng hồ sơ
1Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240401-0001VŨ HỮU THU01/04/2024 08:49:2003/04/2024 08:49:0001/04/2024 13:37:03Đã giải quyết - Trước hạn
2Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240401-0002VŨ HỮU THU01/04/2024 08:55:3802/04/2024 08:55:0001/04/2024 13:33:03Đã giải quyết - Trước hạn
3Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240401-0003Phạm Thị Liên01/04/2024 09:01:5902/04/2024 09:01:0001/04/2024 10:04:59Đã giải quyết - Trước hạn
4Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240401-0004TRẦN THỊ YẾN01/04/2024 09:07:2802/04/2024 09:07:0001/04/2024 13:34:26Đã giải quyết - Trước hạn
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240401-0005HOÀNG VĂN THOAN01/04/2024 09:17:5304/04/2024 09:17:0001/04/2024 10:05:50Đã giải quyết - Trước hạn
6Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240401-0006TRẦN THỊ HẰNG01/04/2024 13:31:4804/04/2024 13:31:0001/04/2024 15:10:50Đã giải quyết - Trước hạn
7Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240402-0001PHẠM CÔNG THẮNG02/04/2024 08:12:5005/04/2024 08:12:0002/04/2024 13:54:48Đã giải quyết - Trước hạn
8Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240402-0002Lê Việt Anh02/04/2024 08:28:3805/04/2024 08:27:0002/04/2024 13:55:31Đã giải quyết - Trước hạn
9Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240402-0003Nguyễn Thiện Dụng02/04/2024 09:23:1603/04/2024 09:23:0002/04/2024 13:56:05Đã giải quyết - Trước hạn
10Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240402-0004LƯƠNG THỊ BÔNG02/04/2024 14:54:0905/04/2024 14:53:0002/04/2024 15:13:18Đã giải quyết - Trước hạn
11Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240402-0005VŨ THỊ HIỀN02/04/2024 15:27:0503/04/2024 15:27:0003/04/2024 09:33:02Đã giải quyết - Trước hạn
12Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240403-0001PHAN VĂN HÙNG03/04/2024 13:48:4404/04/2024 13:48:0003/04/2024 14:20:40Đã giải quyết - Trước hạn
13Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240403-0002BÙI THỊ NGOAN03/04/2024 14:36:5604/04/2024 14:36:0003/04/2024 14:51:36Đã giải quyết - Trước hạn
14Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240403-0003NGUYỄN THỊ HẰNG03/04/2024 14:53:2108/04/2024 14:53:0003/04/2024 15:06:59Đã giải quyết - Trước hạn
15Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240404-0001VŨ THỊ XIÊM04/04/2024 09:24:4805/04/2024 09:24:0004/04/2024 10:16:23Đã giải quyết - Trước hạn
16Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240404-0002VŨ THỊ XIÊM04/04/2024 09:38:3605/04/2024 09:38:0004/04/2024 10:17:16Đã giải quyết - Trước hạn
17Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240404-0003NGUYỄN THỊ KIM NGÂN04/04/2024 14:09:2805/04/2024 14:09:0004/04/2024 14:23:41Đã giải quyết - Trước hạn
18Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240404-0004LÊ THỊ KHÁNH LY04/04/2024 14:56:4505/04/2024 14:56:0004/04/2024 15:04:23Đã giải quyết - Trước hạn
19Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240405-0001NGUYỄN THỊ KIM NGÂN05/04/2024 08:23:3708/04/2024 08:23:0005/04/2024 09:13:03Đã giải quyết - Trước hạn
20Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240405-0002NGUYỄN THỊ KIM NGÂN05/04/2024 08:32:1508/04/2024 08:32:0005/04/2024 09:29:28Đã giải quyết - Trước hạn
21Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240405-0003Đặng Thị Thu Hà05/04/2024 10:07:3108/04/2024 09:52:0005/04/2024 14:10:26Đã giải quyết - Trước hạn
22Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240405-0004THÁI THỊ VÂN05/04/2024 10:08:1708/04/2024 10:08:0005/04/2024 15:25:01Đã giải quyết - Trước hạn
23Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240405-0006PHẠM THỊ LIÊN05/04/2024 14:25:0208/04/2024 14:25:0005/04/2024 15:27:05Đã giải quyết - Trước hạn
24Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240405-0007NGUYỄN THỊ THANH TÂM05/04/2024 14:56:1709/04/2024 14:56:0005/04/2024 15:38:38Đã giải quyết - Trước hạn
25Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240408-0001LÊ AN BÌNH08/04/2024 09:45:1209/04/2024 09:45:0008/04/2024 10:01:39Đã giải quyết - Trước hạn
26Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240408-0002LÊ THANH BÌNH08/04/2024 13:44:1709/04/2024 13:44:0008/04/2024 14:48:56Đã giải quyết - Trước hạn
27Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240408-0003VŨ THỊ NGUYỆT08/04/2024 14:05:0809/04/2024 14:05:0008/04/2024 15:16:06Đã giải quyết - Trước hạn
28Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240408-0004VŨ THỊ NGUYỆT08/04/2024 14:07:4711/04/2024 14:05:0008/04/2024 15:37:16Đã giải quyết - Trước hạn
29Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240408-0005Trần Quốc Bảo08/04/2024 14:25:4911/04/2024 14:25:0008/04/2024 15:38:19Đã giải quyết - Trước hạn
30Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240408-0006NGUYỄN DUY CHÍ CÔNG08/04/2024 15:47:3909/04/2024 15:47:0008/04/2024 15:58:10Đã giải quyết - Trước hạn
31Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240409-0001PHẠM VĂN KHẢ09/04/2024 07:47:4410/04/2024 07:47:0009/04/2024 08:02:00Đã giải quyết - Trước hạn
32Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240409-0002NGUYỄN THANH XUÂN09/04/2024 08:46:2610/04/2024 08:46:0009/04/2024 08:58:53Đã giải quyết - Trước hạn
33Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240409-0003Nguyễn Thị Lành09/04/2024 10:10:5912/04/2024 10:10:0009/04/2024 10:29:57Đã giải quyết - Trước hạn
34Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240410-0001NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH10/04/2024 08:17:4011/04/2024 08:17:0010/04/2024 14:35:42Đã giải quyết - Trước hạn
35Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240410-0002NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH10/04/2024 08:23:1911/04/2024 08:23:0010/04/2024 14:39:14Đã giải quyết - Trước hạn
36Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240410-0003LÊ THANH BÌNH10/04/2024 08:36:5411/04/2024 08:36:0010/04/2024 14:41:09Đã giải quyết - Trước hạn
37Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240410-0004LÊ THANH BÌNH10/04/2024 08:44:1012/04/2024 08:44:0010/04/2024 14:42:55Đã giải quyết - Trước hạn
38Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240410-0005LÊ HOÀNG LONG10/04/2024 13:55:1111/04/2024 13:55:0010/04/2024 14:46:09Đã giải quyết - Trước hạn
39Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240410-0006DƯƠNG KIM THẮNG10/04/2024 14:58:0911/04/2024 14:58:0010/04/2024 15:52:30Đã giải quyết - Trước hạn
40Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240411-0001PHẠM THỊ THANH LINH11/04/2024 08:47:4512/04/2024 08:47:0011/04/2024 10:13:11Đã giải quyết - Trước hạn
41Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240411-0002BÙI THỊ VUI11/04/2024 09:21:4115/04/2024 09:21:0011/04/2024 15:10:31Đã giải quyết - Trước hạn
42Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240411-0003BÙI THỊ VUI11/04/2024 09:26:2315/04/2024 09:26:0011/04/2024 15:14:32Đã giải quyết - Trước hạn
43Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240411-0004Nguyễn Văn Phúc11/04/2024 10:07:0216/04/2024 10:06:0011/04/2024 14:34:23Đã giải quyết - Trước hạn
44Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240411-0005NGUYỄN THỊ HOÀI VI11/04/2024 14:18:5912/04/2024 14:18:0011/04/2024 14:32:56Đã giải quyết - Trước hạn
45Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240411-0006BÙI THỊ HÀ LINH11/04/2024 15:21:4012/04/2024 15:21:0011/04/2024 16:05:30Đã giải quyết - Trước hạn
46Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240411-0007BÙI THỊ KHÁNH HUYỀN11/04/2024 15:55:1412/04/2024 15:55:0011/04/2024 16:15:38Đã giải quyết - Trước hạn
47Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240411-0008ĐOÀN THỊ MỸ DUNG11/04/2024 16:05:5512/04/2024 16:05:0011/04/2024 16:16:10Đã giải quyết - Trước hạn
48Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240412-0001NGUYỄN THỊ THÚY NGA12/04/2024 10:17:4315/04/2024 10:17:0012/04/2024 14:20:49Đã giải quyết - Trước hạn
49Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240412-0002NGUYỄN TRỌNG TRUNG12/04/2024 14:00:4315/04/2024 14:00:0012/04/2024 14:23:48Đã giải quyết - Trước hạn
50Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240412-0003HOÀNG TRUNG ĐỨC12/04/2024 15:22:5515/04/2024 15:22:0012/04/2024 16:07:36Đã giải quyết - Trước hạn
51Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240412-0004QUÁCH THỊ THU TRANG12/04/2024 15:46:0215/04/2024 15:46:0012/04/2024 16:13:29Đã giải quyết - Trước hạn
52Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240415-0001LÊ THỊ TRÂM15/04/2024 15:13:5517/04/2024 15:13:0015/04/2024 15:50:22Đã giải quyết - Trước hạn
53Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240416-0001PHẠM VĂN DUẨN16/04/2024 07:41:4217/04/2024 07:41:0016/04/2024 10:09:15Đã giải quyết - Trước hạn
54Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240416-0002Đỗ Thúy An16/04/2024 08:32:2417/04/2024 08:31:0016/04/2024 13:19:21Đã giải quyết - Trước hạn
55Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240416-0003Đỗ Thúy An16/04/2024 08:32:1417/04/2024 08:31:0016/04/2024 13:19:47Đã giải quyết - Trước hạn
56Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240416-0004Đỗ Thúy An16/04/2024 08:32:1117/04/2024 08:31:0016/04/2024 13:19:57Đã giải quyết - Trước hạn
57Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240416-0005TRẦN THỊ HUỆ16/04/2024 08:14:0317/04/2024 08:14:0016/04/2024 10:11:39Đã giải quyết - Trước hạn
58Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240416-0006TRẦN VĂN HẠCH16/04/2024 08:20:1817/04/2024 08:20:0016/04/2024 10:13:08Đã giải quyết - Trước hạn
59Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240416-0007Phạm Văn Duy16/04/2024 08:37:5522/04/2024 08:37:0016/04/2024 13:18:01Đã giải quyết - Trước hạn
60Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240416-0008NGUYỄN VĂN ĐUA16/04/2024 09:26:5317/04/2024 09:26:0016/04/2024 13:47:29Đã giải quyết - Trước hạn
61Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240416-0009NGUYỄN VĂN ĐUA16/04/2024 09:33:1619/04/2024 09:33:0016/04/2024 13:51:31Đã giải quyết - Trước hạn
62Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240416-0010TRẦN ĐÔNG NHẬT16/04/2024 10:58:4622/04/2024 10:58:0016/04/2024 13:37:23Đã giải quyết - Trước hạn
63Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240416-0011ĐOÀN VĂN BÌNH16/04/2024 14:06:0717/04/2024 14:06:0016/04/2024 14:47:19Đã giải quyết - Trước hạn
64Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã)H34.23.2-240416-0012Dương Thị Thu Hoài16/04/2024 15:51:1206/05/2024 15:47:0019/04/2024 14:14:20Đã giải quyết - Trước hạn
65Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240417-0001Ngô Thị Huyền Trang17/04/2024 08:40:0919/04/2024 08:39:0017/04/2024 10:32:37Đã giải quyết - Trước hạn
66Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240417-0002TẠ VIẾT TIẾN17/04/2024 14:27:3822/04/2024 14:27:0017/04/2024 16:11:36Đã giải quyết - Trước hạn
67Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240417-0003TẠ VIẾT TIẾN17/04/2024 14:41:0422/04/2024 14:41:0017/04/2024 16:13:42Đã giải quyết - Trước hạn
68Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240417-0004MAI THỊ THANH TÂM17/04/2024 15:51:2722/04/2024 15:51:0017/04/2024 16:23:10Đã giải quyết - Trước hạn
69Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240419-0001Phạm Đức Hoạt19/04/2024 08:45:3722/04/2024 08:45:0019/04/2024 14:31:34Đã giải quyết - Trước hạn
70Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240419-0002HOÀNG THỊ LÝ19/04/2024 09:14:5022/04/2024 09:14:0019/04/2024 09:51:30Đã giải quyết - Trước hạn
71Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240419-0003TRẦN VĂN DUY19/04/2024 09:38:5822/04/2024 09:38:0019/04/2024 10:31:07Đã giải quyết - Trước hạn
72Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtH34.23.2-240419-0004Nguyễn Ngọc Thiện19/04/2024 14:40:3929/05/2024 14:40:0024/04/2024 12:26:16Đã giải quyết - Trước hạn
73Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240419-0005MAI THỊ THANH TÂM19/04/2024 14:19:4424/04/2024 14:19:0019/04/2024 15:02:20Đã giải quyết - Trước hạn
74Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240419-0006NGUYỄN HỮU CỬU19/04/2024 15:08:5023/04/2024 15:08:0022/04/2024 08:53:28Đã giải quyết - Trước hạn
75Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240422-0001ĐỒNG VĂN HUY22/04/2024 08:08:3223/04/2024 08:07:0022/04/2024 09:14:02Đã giải quyết - Trước hạn
76Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240422-0002LÊ THỊ HẠNH22/04/2024 08:19:3323/04/2024 08:19:0022/04/2024 09:14:14Đã giải quyết - Trước hạn
77Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240422-0003Lê Thị Hạnh22/04/2024 08:31:5023/04/2024 08:31:0022/04/2024 09:18:58Đã giải quyết - Trước hạn
78Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240422-0004LÊ THỊ THU THỦY22/04/2024 13:45:1023/04/2024 13:45:0022/04/2024 16:31:06Đã giải quyết - Trước hạn
79Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240422-0005ĐINH THỊ HỒNG22/04/2024 14:47:2925/04/2024 14:47:0022/04/2024 15:06:29Đã giải quyết - Trước hạn
80Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240423-0001NGUYỄN THỊ PHI23/04/2024 09:03:2926/04/2024 09:03:0023/04/2024 13:21:17Đã giải quyết - Trước hạn
81Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240423-0002ĐÀO THỊ HOÀI23/04/2024 13:22:2324/04/2024 13:22:0023/04/2024 16:24:44Đã giải quyết - Trước hạn
82Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240423-0003NGUYỄN THỊ HỒNG23/04/2024 13:35:4226/04/2024 13:35:0023/04/2024 14:12:52Đã giải quyết - Trước hạn
83Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240423-0004LÊ THỊ THÙY TRANG23/04/2024 13:41:4724/04/2024 13:41:0023/04/2024 16:27:44Đã giải quyết - Trước hạn
84Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240423-0005ĐỖ THỊ THU HÀ23/04/2024 13:50:4524/04/2024 13:50:0023/04/2024 16:29:48Đã giải quyết - Trước hạn
85Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240423-0006ĐINH VĂN KHÁNH23/04/2024 14:15:1125/04/2024 14:15:0023/04/2024 16:32:36Đã giải quyết - Trước hạn
86Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240423-0007ĐINH VĂN KHÁNH23/04/2024 14:19:3825/04/2024 14:19:0023/04/2024 16:34:12Đã giải quyết - Trước hạn
87Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240423-0008NGUYỄN HỮU SƠN23/04/2024 14:48:4324/04/2024 14:48:0023/04/2024 16:31:22Đã giải quyết - Trước hạn
88Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240424-0001VƯƠNG VĂN THẮNG24/04/2024 09:01:2626/04/2024 09:01:0024/04/2024 10:54:02Đã giải quyết - Trước hạn
89Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240425-0001PHẠM VĂN KỶ25/04/2024 07:42:2326/04/2024 07:42:0025/04/2024 16:26:07Đã giải quyết - Trước hạn
90Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240425-0002NGUYỄN TIẾN VƯƠNG25/04/2024 08:05:4502/05/2024 08:05:0025/04/2024 13:45:49Đã giải quyết - Trước hạn
91Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240425-0003NGUYỄN TIẾN VƯƠNG25/04/2024 08:12:3502/05/2024 08:12:0025/04/2024 13:47:13Đã giải quyết - Trước hạn
92Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240425-0004La Thị Thanh Tâm25/04/2024 08:20:4603/05/2024 08:20:0025/04/2024 09:40:31Đã giải quyết - Trước hạn
93Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240425-0005NGUYỄN THỊ MINH25/04/2024 08:36:4626/04/2024 08:36:0025/04/2024 13:44:05Đã giải quyết - Trước hạn
94Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240425-0006VŨ ĐÌNH ĐÔ25/04/2024 14:06:2226/04/2024 14:06:0025/04/2024 16:28:59Đã giải quyết - Trước hạn
95Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240425-0007PHẠM ĐỨC HOẠT25/04/2024 14:44:2426/04/2024 14:44:0025/04/2024 16:25:47Đã giải quyết - Trước hạn
96Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240425-0008Lê Đắc Việt25/04/2024 15:24:5003/05/2024 15:24:0025/04/2024 16:28:23Đã giải quyết - Trước hạn
97Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240425-0009CAO TRỌNG PHƯỢNG25/04/2024 15:30:5026/04/2024 15:30:0025/04/2024 16:33:28Đã giải quyết - Trước hạn
98Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240426-0001VŨ XUÂN TRƯỜNG26/04/2024 07:19:0102/05/2024 07:19:0026/04/2024 10:15:25Đã giải quyết - Trước hạn
99Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240426-0002HOÀNG THỊ NĂM26/04/2024 07:50:4702/05/2024 07:50:0026/04/2024 10:16:57Đã giải quyết - Trước hạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 769
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.198
Liên kết cột trái