A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN THÁNG 3/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN

(Từ ngày:01/3/2024 đến ngày: 31/3/2024) 

TIẾP NHẬN: 96 Hồ sơ.
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 96 Hồ sơ (Trước hạn).

STTTên thủ tục hành chínhSố hồ sơChủ hồ sơNgày nhậnNgày hẹn trảNgày trả thực tếTình trạng hồ sơ
1Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240301-0001VŨ TRỌNG SINH01/03/2024 08:00:5304/03/2024 08:00:0001/03/2024 10:22:22Đã giải quyết - Trước hạn
2Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240301-0002VŨ BÁ HUỲNH01/03/2024 08:39:2904/03/2024 08:39:0001/03/2024 10:23:19Đã giải quyết - Trước hạn
3Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240301-0003KIỀU ĐỨC DÂN01/03/2024 15:25:1605/03/2024 15:25:0004/03/2024 14:02:03Đã giải quyết - Trước hạn
4Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240304-0001TRƯƠNG THỊ NHÀN04/03/2024 08:19:0605/03/2024 08:19:0004/03/2024 14:04:30Đã giải quyết - Trước hạn
5Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240304-0002HOÀNG THỊ TOÀN04/03/2024 09:36:1305/03/2024 09:36:0004/03/2024 14:06:40Đã giải quyết - Trước hạn
6Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240304-0003HÀ NGỌC GIANG04/03/2024 13:32:0305/03/2024 13:32:0004/03/2024 15:17:16Đã giải quyết - Trước hạn
7Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240304-0004HÀ NGỌC GIANG04/03/2024 13:38:2705/03/2024 13:38:0004/03/2024 15:14:16Đã giải quyết - Trước hạn
8Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240304-0005DƯƠNG VĂN THANH04/03/2024 14:34:3605/03/2024 14:34:0004/03/2024 15:36:11Đã giải quyết - Trước hạn
9Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240304-0006DƯƠNG VĂN THANH04/03/2024 14:38:1005/03/2024 14:38:0004/03/2024 15:13:45Đã giải quyết - Trước hạn
10Thủ tục đăng ký lại khai sinhH34.23.2-240305-0001Đào Văn Tiên05/03/2024 08:41:3112/03/2024 08:41:0005/03/2024 09:46:27Đã giải quyết - Trước hạn
11Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240305-0002Đào Văn Tiên05/03/2024 08:46:1906/03/2024 08:44:0005/03/2024 09:46:58Đã giải quyết - Trước hạn
12Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240305-0003TẠ QUANG TRUNG05/03/2024 14:46:2606/03/2024 14:46:0005/03/2024 16:01:16Đã giải quyết - Trước hạn
13Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240305-0004TẠ QUANG TRUNG05/03/2024 15:02:0906/03/2024 15:02:0005/03/2024 16:02:38Đã giải quyết - Trước hạn
14Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240305-0005Phạm Văn Linh05/03/2024 16:04:3506/03/2024 16:04:0006/03/2024 08:50:46Đã giải quyết - Trước hạn
15Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240306-0001ĐOÀN VĂN PHÚ06/03/2024 07:59:5107/03/2024 07:59:0006/03/2024 09:35:55Đã giải quyết - Trước hạn
16Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240306-0002NGUYỄN VĂN THI06/03/2024 08:30:2507/03/2024 08:30:0006/03/2024 09:37:57Đã giải quyết - Trước hạn
17Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240306-0003LÊ THỊ TƯỜNG06/03/2024 08:51:3011/03/2024 08:50:0006/03/2024 10:00:29Đã giải quyết - Trước hạn
18Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240306-0004ĐÀO THỊ MUÔN06/03/2024 09:15:0611/03/2024 09:15:0006/03/2024 10:00:59Đã giải quyết - Trước hạn
19Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240306-0005NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG06/03/2024 09:24:5507/03/2024 09:24:0006/03/2024 10:42:04Đã giải quyết - Trước hạn
20Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240306-0006BÙI XUÂN BIÊN06/03/2024 10:00:0208/03/2024 10:00:0006/03/2024 15:22:58Đã giải quyết - Trước hạn
21Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240306-0007BÙI XUÂN BIÊN06/03/2024 10:05:5808/03/2024 10:05:0006/03/2024 15:24:21Đã giải quyết - Trước hạn
22Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240306-0008PHAN THỊ CHƯƠNG06/03/2024 14:44:2507/03/2024 14:44:0007/03/2024 08:02:07Đã giải quyết - Trước hạn
23Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240307-0001HOÀNG THỊ KHÁNH07/03/2024 07:17:2908/03/2024 07:17:0007/03/2024 08:03:55Đã giải quyết - Trước hạn
24Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240307-0002NGUYỄN TIẾN VƯƠNG07/03/2024 08:21:5308/03/2024 08:21:0007/03/2024 09:23:19Đã giải quyết - Trước hạn
25Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240307-0003NGUYỄN THẾ KỶ07/03/2024 08:34:4308/03/2024 08:34:0007/03/2024 10:43:42Đã giải quyết - Trước hạn
26Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240307-0004Trương Trung Dũng07/03/2024 09:17:4608/03/2024 09:16:0007/03/2024 09:56:23Đã giải quyết - Trước hạn
27Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240307-0005TRẦN THỤY CẨM DUNG07/03/2024 14:00:2912/03/2024 14:00:0007/03/2024 15:31:04Đã giải quyết - Trước hạn
28Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240307-0006LÊ THỊ HOA07/03/2024 14:25:5011/03/2024 14:25:0008/03/2024 07:59:41Đã giải quyết - Trước hạn
29Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240311-0001THÁI THỊ HƯƠNG GIANG11/03/2024 08:22:5312/03/2024 08:22:0011/03/2024 10:25:20Đã giải quyết - Trước hạn
30Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240311-0002TRẦN VĂN BÍNH11/03/2024 09:30:5412/03/2024 09:30:0011/03/2024 10:25:43Đã giải quyết - Trước hạn
31Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240311-0003NGUYỄN MẠNH HÀ11/03/2024 13:47:5012/03/2024 13:47:0011/03/2024 15:52:51Đã giải quyết - Trước hạn
32Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240311-0004VŨ BÁ LONG11/03/2024 14:11:0812/03/2024 14:11:0011/03/2024 15:55:57Đã giải quyết - Trước hạn
33Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240311-0005VŨ BÁ LONG11/03/2024 14:14:5612/03/2024 14:14:0011/03/2024 15:52:52Đã giải quyết - Trước hạn
34Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240311-0006PHẠM THỊ HƯƠNG11/03/2024 14:42:3612/03/2024 14:42:0011/03/2024 15:57:50Đã giải quyết - Trước hạn
35Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240311-0007Nguyễn Thị Huề11/03/2024 15:30:0914/03/2024 15:29:0011/03/2024 16:12:04Đã giải quyết - Trước hạn
36Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240311-0008TRẦN THỊ NGOAN11/03/2024 15:59:5012/03/2024 15:59:0011/03/2024 16:07:46Đã giải quyết - Trước hạn
37Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240312-0001HỒ THỊ KIM XUÂN12/03/2024 08:17:0013/03/2024 08:17:0012/03/2024 08:27:34Đã giải quyết - Trước hạn
38Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240312-0002VŨ THỊ THỦY12/03/2024 08:36:2813/03/2024 08:36:0012/03/2024 09:18:04Đã giải quyết - Trước hạn
39Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240312-0003VŨ THỊ TƯƠI12/03/2024 08:57:5813/03/2024 08:57:0012/03/2024 09:28:04Đã giải quyết - Trước hạn
40Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240312-0004Lê Gia Viễn12/03/2024 14:25:1113/03/2024 14:25:0012/03/2024 15:53:23Đã giải quyết - Trước hạn
41Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240312-0005TRẦN THỊ HÀ NHI12/03/2024 14:52:3515/03/2024 14:52:0012/03/2024 15:33:14Đã giải quyết - Trước hạn
42Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240312-0006TRẦN THỊ HÀ NHI12/03/2024 14:56:3115/03/2024 14:56:0012/03/2024 15:54:15Đã giải quyết - Trước hạn
43Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240313-0001HOÀNG THỊ VUI13/03/2024 08:02:2714/03/2024 08:02:0013/03/2024 09:28:38Đã giải quyết - Trước hạn
44Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240313-0002Ngô Doãn Tiến13/03/2024 08:55:0518/03/2024 08:50:0013/03/2024 13:29:40Đã giải quyết - Trước hạn
45Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240313-0003PHAN HOÀI LINH13/03/2024 16:21:5014/03/2024 16:21:0014/03/2024 08:10:13Đã giải quyết - Trước hạn
46Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240314-0001PHẠM THỊ LIÊN14/03/2024 15:34:3215/03/2024 15:34:0015/03/2024 07:18:27Đã giải quyết - Trước hạn
47Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240314-0002PHẠM THỊ LIÊN14/03/2024 15:35:1215/03/2024 15:35:0015/03/2024 06:54:24Đã giải quyết - Trước hạn
48Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240314-0003NGÔ THỊ HƯỜNG14/03/2024 15:41:2515/03/2024 15:41:0015/03/2024 07:19:34Đã giải quyết - Trước hạn
49Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240314-0004NGÔ THỊ HƯỜNG14/03/2024 15:43:0915/03/2024 15:43:0015/03/2024 06:54:25Đã giải quyết - Trước hạn
50Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240314-0005PHẠM NHƯ LONG14/03/2024 15:46:3215/03/2024 15:46:0015/03/2024 07:20:08Đã giải quyết - Trước hạn
51Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240314-0006PHẠM NHƯ LONG14/03/2024 15:46:4215/03/2024 15:46:0015/03/2024 06:54:25Đã giải quyết - Trước hạn
52Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240315-0002PHẠM THỊ LIÊN15/03/2024 09:23:2018/03/2024 09:23:0015/03/2024 13:55:37Đã giải quyết - Trước hạn
53Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240315-0003NGUYỄN THỊ THÚY15/03/2024 16:02:2920/03/2024 16:02:0015/03/2024 16:32:39Đã giải quyết - Trước hạn
54Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240318-0001THÁI THỊ VÂN18/03/2024 08:02:3221/03/2024 08:02:0018/03/2024 09:19:46Đã giải quyết - Trước hạn
55Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240318-0002Lê Thị Mỹ Hậu18/03/2024 08:34:3719/03/2024 08:34:0018/03/2024 09:20:36Đã giải quyết - Trước hạn
56Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240318-0003Lê Thị Hạnh18/03/2024 09:52:2319/03/2024 09:51:0018/03/2024 10:07:37Đã giải quyết - Trước hạn
57Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240319-0001NGUYỄN PHƯƠNG THÔNG19/03/2024 14:02:4722/03/2024 14:02:0019/03/2024 14:28:38Đã giải quyết - Trước hạn
58Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240319-0002HỒ VĂN ÁNH19/03/2024 14:49:0120/03/2024 14:49:0019/03/2024 15:58:42Đã giải quyết - Trước hạn
59Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240319-0003HỒ VĂN ÁNH19/03/2024 14:50:4020/03/2024 14:50:0019/03/2024 16:03:06Đã giải quyết - Trước hạn
60Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240319-0004TRẦN THỊ PHƯỢNG19/03/2024 14:57:1720/03/2024 14:57:0019/03/2024 16:05:17Đã giải quyết - Trước hạn
61Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240319-0005LÊ THỊ LIỀN19/03/2024 15:40:1422/03/2024 15:38:0019/03/2024 16:20:48Đã giải quyết - Trước hạn
62Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240320-0001LÊ NHƯ NGHĨA20/03/2024 08:32:3825/03/2024 08:32:0020/03/2024 09:01:23Đã giải quyết - Trước hạn
63Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240320-0002TRỊNH THỊ TRANG20/03/2024 13:36:4625/03/2024 13:36:0020/03/2024 16:02:00Đã giải quyết - Trước hạn
64Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240320-0003TRÌNH VĂN DUỆ20/03/2024 14:53:2921/03/2024 14:53:0020/03/2024 16:04:43Đã giải quyết - Trước hạn
65Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240320-0004LÊ THỊ HIỆP20/03/2024 15:21:0821/03/2024 15:21:0020/03/2024 16:06:24Đã giải quyết - Trước hạn
66Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240320-0005LÊ THỊ HIỆP20/03/2024 15:22:4122/03/2024 15:22:0020/03/2024 16:08:04Đã giải quyết - Trước hạn
67Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240321-0001TRƯƠNG THỊ NHÂN21/03/2024 07:31:1322/03/2024 07:31:0021/03/2024 08:35:47Đã giải quyết - Trước hạn
68Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240321-0002LÊ THỊ TRINH21/03/2024 07:32:3822/03/2024 07:32:0021/03/2024 08:36:28Đã giải quyết - Trước hạn
69Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240321-0003NGUYỄN ĐÌNH CHUYÊN21/03/2024 08:47:3222/03/2024 08:47:0021/03/2024 09:46:24Đã giải quyết - Trước hạn
70Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240321-0004HOÀNG NGỌC MẠNH21/03/2024 10:38:3822/03/2024 10:38:0021/03/2024 14:59:35Đã giải quyết - Trước hạn
71Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240321-0005PHẠM VĂN LUẬT21/03/2024 14:24:3822/03/2024 14:24:0021/03/2024 15:08:34Đã giải quyết - Trước hạn
72Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240321-0006BÙI THỊ CẢI21/03/2024 14:40:0426/03/2024 14:39:0021/03/2024 15:01:43Đã giải quyết - Trước hạn
73Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240322-0001NGUYỄN THỊ HÀ22/03/2024 07:42:1925/03/2024 07:42:0022/03/2024 08:17:19Đã giải quyết - Trước hạn
74Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240322-0003LÊ HỒNG DU22/03/2024 09:44:2025/03/2024 09:44:0022/03/2024 10:33:34Đã giải quyết - Trước hạn
75Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240322-0004Đoàn Thị Duyền22/03/2024 14:18:2625/03/2024 14:18:0022/03/2024 15:34:02Đã giải quyết - Trước hạn
76Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240322-0005NGUYỄN THỊ QUÝ22/03/2024 14:21:0725/03/2024 14:21:0022/03/2024 15:34:51Đã giải quyết - Trước hạn
77Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0001ĐÀO THỊ THANH25/03/2024 08:34:4626/03/2024 08:34:0025/03/2024 16:35:28Đã giải quyết - Trước hạn
78Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0002HỒ THỊ KIM XUÂN25/03/2024 08:43:5926/03/2024 08:43:0025/03/2024 16:36:37Đã giải quyết - Trước hạn
79Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0003BÙI THỊ LEN25/03/2024 08:53:3226/03/2024 08:53:0025/03/2024 16:37:53Đã giải quyết - Trước hạn
80Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0004HUỲNH NGỌC HUẤN25/03/2024 09:02:2126/03/2024 09:02:0025/03/2024 16:38:56Đã giải quyết - Trước hạn
81Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0005PHẠM ANH ĐÀO25/03/2024 09:09:5326/03/2024 09:09:0025/03/2024 16:40:16Đã giải quyết - Trước hạn
82Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0006LÊ THỊ LÝ25/03/2024 09:20:0626/03/2024 09:20:0025/03/2024 16:41:20Đã giải quyết - Trước hạn
83Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240325-0007NGUYỄN THỊ TUYẾN25/03/2024 13:37:0826/03/2024 13:37:0025/03/2024 16:26:10Đã giải quyết - Trước hạn
84Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0008NGUYỄN XUÂN TỀ25/03/2024 13:51:2826/03/2024 13:51:0025/03/2024 16:44:10Đã giải quyết - Trước hạn
85Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240325-0009VÕ THỊ HOA25/03/2024 14:01:5326/03/2024 14:01:0025/03/2024 16:47:20Đã giải quyết - Trước hạn
86Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240325-0010NGUYỄN ĐÌNH VŨ25/03/2024 14:44:2226/03/2024 14:44:0025/03/2024 16:29:03Đã giải quyết - Trước hạn
87Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240325-0011Nguyễn Thị Bích Thanh25/03/2024 15:08:0928/03/2024 15:07:0025/03/2024 15:54:11Đã giải quyết - Trước hạn
88Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240325-0012NGUYỄN THỊ HƯỜNG25/03/2024 15:30:3328/03/2024 15:30:0025/03/2024 16:03:48Đã giải quyết - Trước hạn
89Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240326-0001Nguyễn Thị Hà26/03/2024 09:08:4727/03/2024 09:08:0026/03/2024 09:25:35Đã giải quyết - Trước hạn
90Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240326-0002HOÀNG THỊ YẾN26/03/2024 13:25:1427/03/2024 13:25:0027/03/2024 07:51:38Đã giải quyết - Trước hạn
91Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240326-0003LÊ THÁI TRUNG26/03/2024 14:32:1127/03/2024 14:32:0027/03/2024 07:53:38Đã giải quyết - Trước hạn
92Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240328-0001LÊ THANH HOÀI28/03/2024 10:14:0829/03/2024 10:14:0028/03/2024 14:15:15Đã giải quyết - Trước hạn
93Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240328-0002LÊ THANH HOÀI28/03/2024 13:20:4229/03/2024 13:20:0028/03/2024 14:18:39Đã giải quyết - Trước hạn
94Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã)H34.23.2-240329-0001PHẠM VĂN KHẢ29/03/2024 08:06:1529/04/2024 08:00:0003/04/2024 07:56:42Đã giải quyết - Trước hạn
95Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240329-0002Lê Thanh Hoài29/03/2024 08:58:5603/04/2024 08:58:0029/03/2024 15:49:43Đã giải quyết - Trước hạn
96Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240329-0003NGUYỄN THỊ THU29/03/2024 14:46:3101/04/2024 14:46:0029/03/2024 15:22:03Đã giải quyết - Trước hạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 764
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.193
Liên kết cột trái