A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN THÁNG 2/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN

(Từ ngày:01/02/2024 đến ngày: 29/02/2024) 

TIẾP NHẬN: 88 Hồ sơ.
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 88 Hồ sơ (Trước hạn).

STTTên thủ tục hành chínhSố hồ sơChủ hồ sơNgày nhậnNgày hẹn trảNgày trả thực tếTình trạng hồ sơ
1Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240201-0001Ngô Văn Quyên01/02/2024 08:44:3506/02/2024 08:43:0001/02/2024 10:41:22Đã giải quyết - Trước hạn
2Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240201-0002Lê Thị Hảo01/02/2024 09:16:0506/02/2024 09:15:0001/02/2024 10:41:47Đã giải quyết - Trước hạn
3Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240201-0003Hà Mạnh Vui01/02/2024 10:27:0302/02/2024 10:26:0001/02/2024 11:24:56Đã giải quyết - Trước hạn
4Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240201-0004PHẠM THỊ THANH TUYỀN01/02/2024 14:16:1202/02/2024 14:16:0001/02/2024 15:58:04Đã giải quyết - Trước hạn
5Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240201-0005PHẠM THỊ THANH TUYỀN01/02/2024 14:22:1705/02/2024 14:22:0001/02/2024 15:56:52Đã giải quyết - Trước hạn
6Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240202-0001THÁI THỊ VÂN02/02/2024 14:29:2905/02/2024 14:29:0002/02/2024 16:14:05Đã giải quyết - Trước hạn
7Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởH34.23.2-240202-0002THÁI THỊ VÂN02/02/2024 14:38:3706/02/2024 14:38:0002/02/2024 16:22:58Đã giải quyết - Trước hạn
8Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240202-0003Phạm Thị Dáng02/02/2024 15:08:3005/02/2024 15:08:0002/02/2024 16:39:09Đã giải quyết - Trước hạn
9Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240202-0004Phạm Thị Dáng02/02/2024 15:10:5907/02/2024 15:10:0002/02/2024 16:26:05Đã giải quyết - Trước hạn
10Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240205-0001VÕ GIANG ĐÔNG05/02/2024 09:07:4806/02/2024 09:07:0005/02/2024 14:07:37Đã giải quyết - Trước hạn
11Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240205-0002Lê Thị Viền05/02/2024 09:12:1106/02/2024 09:11:0005/02/2024 09:46:03Đã giải quyết - Trước hạn
12Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240205-0003Phạm Quốc Yên05/02/2024 14:16:2806/02/2024 14:16:0005/02/2024 16:52:49Đã giải quyết - Trước hạn
13Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240205-0004Nông Thị Mỹ Duyên05/02/2024 16:43:4906/02/2024 16:43:0006/02/2024 08:38:16Đã giải quyết - Trước hạn
14Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240206-0001Trần Đại Phương06/02/2024 09:50:3716/02/2024 09:50:0006/02/2024 16:28:15Đã giải quyết - Trước hạn
15Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240207-0001LÊ THÀNH ĐÔNG07/02/2024 08:07:0515/02/2024 08:07:0007/02/2024 08:44:47Đã giải quyết - Trước hạn
16Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240215-0001Phạm Thị Dung15/02/2024 14:14:3320/02/2024 14:14:0015/02/2024 15:33:49Đã giải quyết - Trước hạn
17Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240215-0002MAI THỊ HOÀI15/02/2024 14:40:2516/02/2024 14:40:0015/02/2024 16:03:11Đã giải quyết - Trước hạn
18Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240215-0003MAI THỊ HOÀI15/02/2024 14:45:1516/02/2024 14:45:0015/02/2024 15:21:03Đã giải quyết - Trước hạn
19Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240216-0001NGUYỄN MINH QUYỀN16/02/2024 08:18:1919/02/2024 08:18:0016/02/2024 14:28:14Đã giải quyết - Trước hạn
20Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240216-0002NGUYỄN MINH QUYỀN16/02/2024 08:23:4119/02/2024 08:23:0016/02/2024 14:27:34Đã giải quyết - Trước hạn
21Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240216-0003Hoàng Thị Thu Hồng16/02/2024 08:24:5521/02/2024 08:24:0016/02/2024 09:42:32Đã giải quyết - Trước hạn
22Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240216-0004LÊ THỊ THU16/02/2024 13:55:2419/02/2024 13:55:0016/02/2024 14:36:44Đã giải quyết - Trước hạn
23Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240216-0005TRẦN ĐỨC LƯƠNG16/02/2024 14:08:5919/02/2024 14:08:0016/02/2024 14:29:31Đã giải quyết - Trước hạn
24Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240216-0006TRẦN ĐỨC LƯƠNG16/02/2024 14:12:3219/02/2024 14:12:0016/02/2024 14:35:29Đã giải quyết - Trước hạn
25Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240216-0007Đỗ Văn Lợi16/02/2024 15:07:0019/02/2024 15:06:0019/02/2024 08:31:38Đã giải quyết - Trước hạn
26Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240219-0001HOÀNG VĂN DÂN19/02/2024 08:21:5220/02/2024 08:21:0019/02/2024 09:06:19Đã giải quyết - Trước hạn
27Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240219-0002NGUYỄN TRẦN ĐÌNH NGUYÊN19/02/2024 08:51:4020/02/2024 08:51:0019/02/2024 09:07:21Đã giải quyết - Trước hạn
28Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240219-0003VÕ ĐỨC TÙNG19/02/2024 09:53:5820/02/2024 09:53:0019/02/2024 14:05:56Đã giải quyết - Trước hạn
29Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240219-0004LÊ DOÃN LINH19/02/2024 14:01:5120/02/2024 14:01:0019/02/2024 15:34:45Đã giải quyết - Trước hạn
30Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240219-0005TRỊNH THỊ NGỤ19/02/2024 14:41:2522/02/2024 14:41:0019/02/2024 15:52:17Đã giải quyết - Trước hạn
31Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240220-0001Nguyễn Thành Luân20/02/2024 09:29:3721/02/2024 09:29:0020/02/2024 15:20:35Đã giải quyết - Trước hạn
32Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240220-0002Nguyễn Thế Đạo20/02/2024 10:07:1121/02/2024 10:07:0021/02/2024 08:38:23Đã giải quyết - Trước hạn
33Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởH34.23.2-240220-0003HOÀNG THỊ THIẾC20/02/2024 13:25:4122/02/2024 13:25:0020/02/2024 15:57:11Đã giải quyết - Trước hạn
34Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240220-0004HOÀNG THỊ THIẾC20/02/2024 14:16:5121/02/2024 14:16:0020/02/2024 15:55:49Đã giải quyết - Trước hạn
35Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240220-0005TRẦN VĂN BAO20/02/2024 14:44:5721/02/2024 14:44:0020/02/2024 15:56:09Đã giải quyết - Trước hạn
36Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240220-0006PHẠM ĐỨC HẠNH20/02/2024 15:23:3322/02/2024 15:23:0020/02/2024 15:54:48Đã giải quyết - Trước hạn
37Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240221-0001LÊ THỊ THANH NHÀN21/02/2024 07:35:1322/02/2024 07:35:0021/02/2024 09:20:44Đã giải quyết - Trước hạn
38Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240221-0002BÙI THỊ HÀ21/02/2024 08:14:2122/02/2024 08:14:0021/02/2024 10:19:06Đã giải quyết - Trước hạn
39Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240221-0003PHẠM NHƯ HỢP21/02/2024 08:30:2522/02/2024 08:30:0021/02/2024 10:20:08Đã giải quyết - Trước hạn
40Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240221-0004PHẠM NHƯ HỢP21/02/2024 08:36:0522/02/2024 08:36:0021/02/2024 09:22:18Đã giải quyết - Trước hạn
41Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240221-0005Nguyễn Thị Lương21/02/2024 08:41:5126/02/2024 08:41:0021/02/2024 10:24:44Đã giải quyết - Trước hạn
42Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240221-0006La Thị Lịch21/02/2024 09:21:4726/02/2024 09:21:0021/02/2024 10:25:29Đã giải quyết - Trước hạn
43Thủ tục đăng ký lại khai sinhH34.23.2-240221-0007La Thị Lịch21/02/2024 10:26:0428/02/2024 10:25:0021/02/2024 13:42:33Đã giải quyết - Trước hạn
44Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240221-0008La Thị Lịch21/02/2024 10:30:4822/02/2024 10:30:0021/02/2024 13:45:09Đã giải quyết - Trước hạn
45Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240221-0009NGUYỄN THỊ PHI21/02/2024 14:06:5122/02/2024 14:06:0022/02/2024 07:43:24Đã giải quyết - Trước hạn
46Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240221-0010ĐẶNG THỊ KHÁNH HÒE21/02/2024 14:34:2026/02/2024 14:24:0021/02/2024 15:17:29Đã giải quyết - Trước hạn
47Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240221-0011BÙI THỊ VUI21/02/2024 14:56:5723/02/2024 14:56:0022/02/2024 07:45:26Đã giải quyết - Trước hạn
48Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240221-0012BÙI THỊ VUI21/02/2024 15:02:0623/02/2024 15:02:0022/02/2024 07:46:00Đã giải quyết - Trước hạn
49Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240222-0001PHẠM THỊ HỒNG NHUNG22/02/2024 07:32:5227/02/2024 07:32:0022/02/2024 08:01:26Đã giải quyết - Trước hạn
50Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240222-0002NGUYỄN THỊ HẢI22/02/2024 08:09:0523/02/2024 08:09:0023/02/2024 07:20:00Đã giải quyết - Trước hạn
51Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240222-0003NÔNG THỊ MỸ DUYÊN22/02/2024 13:52:1923/02/2024 13:52:0023/02/2024 08:08:52Đã giải quyết - Trước hạn
52Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240222-0004TRẦN ĐÌNH Y22/02/2024 13:57:4023/02/2024 13:57:0023/02/2024 08:10:01Đã giải quyết - Trước hạn
53Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240222-0005LÊ THỊ HIỀN22/02/2024 14:03:5623/02/2024 14:03:0023/02/2024 08:11:13Đã giải quyết - Trước hạn
54Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240222-0006BẾ VĂN TUẤN22/02/2024 14:12:4323/02/2024 14:12:0023/02/2024 08:12:00Đã giải quyết - Trước hạn
55Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240222-0007BẾ VĂN TUẤN22/02/2024 14:17:5323/02/2024 14:17:0023/02/2024 08:11:43Đã giải quyết - Trước hạn
56Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240223-0001NGUYỄN TRIỆU KHÁNH23/02/2024 07:45:2326/02/2024 07:45:0023/02/2024 08:19:12Đã giải quyết - Trước hạn
57Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240223-0002NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠO23/02/2024 08:35:1326/02/2024 08:35:0023/02/2024 09:25:53Đã giải quyết - Trước hạn
58Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240223-0003Nguyễn Quỳnh Hoa23/02/2024 09:25:5826/02/2024 09:25:0023/02/2024 09:45:39Đã giải quyết - Trước hạn
59Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240223-0004TRẦN ĐÔNG NHẬT23/02/2024 10:10:1526/02/2024 10:10:0023/02/2024 13:44:38Đã giải quyết - Trước hạn
60Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0001LÊ ĐÌNH TIẾN26/02/2024 08:02:1227/02/2024 08:02:0026/02/2024 13:34:10Đã giải quyết - Trước hạn
61Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0002ĐÀO THỊ TOAN26/02/2024 13:40:0427/02/2024 13:40:0027/02/2024 13:17:18Đã giải quyết - Trước hạn
62Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240226-0003LÊ ĐÌNH LY26/02/2024 14:34:3627/02/2024 14:34:0027/02/2024 07:05:04Đã giải quyết - Trước hạn
63Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240226-0004NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG26/02/2024 14:54:0128/02/2024 14:54:0027/02/2024 13:25:51Đã giải quyết - Trước hạn
64Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240226-0005NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG26/02/2024 15:00:0529/02/2024 15:00:0026/02/2024 16:27:28Đã giải quyết - Trước hạn
65Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0006NGUYỄN THỊ THU HẰNG26/02/2024 15:17:0627/02/2024 15:17:0027/02/2024 13:18:47Đã giải quyết - Trước hạn
66Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0007VŨ THANH QUẢNG26/02/2024 15:54:4127/02/2024 15:54:0027/02/2024 13:20:11Đã giải quyết - Trước hạn
67Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0008NGUYỄN VĂN BÌNH26/02/2024 15:58:3827/02/2024 15:58:0027/02/2024 13:23:20Đã giải quyết - Trước hạn
68Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0009ĐẶNG THỊ THẮM26/02/2024 16:01:5927/02/2024 16:01:0027/02/2024 13:22:18Đã giải quyết - Trước hạn
69Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240226-0010PHẠM THỊ LÀNH26/02/2024 16:05:3727/02/2024 16:05:0027/02/2024 13:24:32Đã giải quyết - Trước hạn
70Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240226-0011Trần Thị Phượng26/02/2024 16:12:0127/02/2024 16:11:0027/02/2024 10:36:03Đã giải quyết - Trước hạn
71Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240227-0001PHẠM VĂN CƯỜNG27/02/2024 07:13:1329/02/2024 07:13:0027/02/2024 14:54:53Đã giải quyết - Trước hạn
72Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240227-0002PHẠM VĂN CƯỜNG27/02/2024 07:20:0529/02/2024 07:20:0027/02/2024 14:56:25Đã giải quyết - Trước hạn
73Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240227-0003PHẠM VĂN CƯỜNG27/02/2024 07:28:1229/02/2024 07:28:0027/02/2024 14:58:03Đã giải quyết - Trước hạn
74Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240227-0004PHẠM VĂN CƯỜNG27/02/2024 07:33:5029/02/2024 07:33:0027/02/2024 14:59:13Đã giải quyết - Trước hạn
75Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240227-0005NGUYỄN THỊ TƯ27/02/2024 08:53:5428/02/2024 08:53:0027/02/2024 10:36:40Đã giải quyết - Trước hạn
76Thủ tục đăng ký lại kết hônH34.23.2-240227-0006NGUYỄN THỊ LIÊN27/02/2024 09:28:3005/03/2024 09:28:0027/02/2024 10:35:22Đã giải quyết - Trước hạn
77Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240227-0007THIỀU THỊ TÌNH27/02/2024 10:12:2129/02/2024 10:12:0027/02/2024 15:00:36Đã giải quyết - Trước hạn
78Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240227-0008Nguyễn Thị Kim Cúc27/02/2024 15:06:0201/03/2024 15:05:0027/02/2024 15:58:57Đã giải quyết - Trước hạn
79Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240227-0009Lê Văn Điệp27/02/2024 15:27:2201/03/2024 15:27:0027/02/2024 15:58:36Đã giải quyết - Trước hạn
80Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240228-0001NGUYỄN TRIỆU KHÁNH28/02/2024 08:13:1329/02/2024 08:13:0028/02/2024 14:40:30Đã giải quyết - Trước hạn
81Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240228-0002HOÀNG THỊ HOÁN28/02/2024 08:33:4129/02/2024 08:33:0028/02/2024 14:38:30Đã giải quyết - Trước hạn
82Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240228-0003LÊ VĂN NINH28/02/2024 13:35:0829/02/2024 13:35:0028/02/2024 14:41:16Đã giải quyết - Trước hạn
83Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240228-0004ĐINH GIANG BÌNH28/02/2024 14:18:0629/02/2024 14:18:0028/02/2024 14:39:04Đã giải quyết - Trước hạn
84Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240228-0005HÀ THỊ THÙY NHUNG28/02/2024 15:01:0329/02/2024 15:01:0029/02/2024 07:53:10Đã giải quyết - Trước hạn
85Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240228-0006Lưu Thị Kim Anh28/02/2024 15:58:2029/02/2024 15:58:0029/02/2024 07:51:09Đã giải quyết - Trước hạn
86Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240229-0001TRẦN HUY HÀO29/02/2024 07:17:1401/03/2024 07:17:0029/02/2024 08:53:32Đã giải quyết - Trước hạn
87Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240229-0002NGUYỄN VĂN QUÝ29/02/2024 09:59:0101/03/2024 09:59:0029/02/2024 13:46:54Đã giải quyết - Trước hạn
88Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240229-0003LÊ VĂN THẮNG29/02/2024 14:43:0001/03/2024 14:43:0001/03/2024 08:16:55Đã giải quyết - Trước hạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 768
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.197
LIÊN KẾT