A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN THÁNG 1/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ HÀ MÒN
(Từ ngày:01/01/2024 đến ngày: 31/01/2024)

TIẾP NHẬN: 109 Hồ sơ.
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 109 Hồ sơ (Trước hạn).
 
        
        
STTTên thủ tục hành chínhSố hồ sơChủ hồ sơNgày nhậnNgày hẹn trảNgày trả thực tếTình trạng HS
1Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240102-0001Hoàng Thái Sơn02/01/2024 09:10:3804/01/2024 09:10:0002/01/2024 14:22:48Đã giải quyết - Trước hạn
2Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240102-0002NGUYỄN VĂN SÁU02/01/2024 13:13:5504/01/2024 13:13:0002/01/2024 14:41:24Đã giải quyết - Trước hạn
3Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240102-0003NGUYỄN VĂN SÁU02/01/2024 13:19:3204/01/2024 13:19:0002/01/2024 14:42:37Đã giải quyết - Trước hạn
4Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240103-0001NGUYỄN VĂN TUYỂN03/01/2024 07:37:2404/01/2024 07:37:0003/01/2024 13:12:39Đã giải quyết - Trước hạn
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240103-0002NGUYỄN TIẾN DŨNG03/01/2024 09:55:0308/01/2024 09:54:0003/01/2024 10:32:20Đã giải quyết - Trước hạn
6Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240103-0003NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH03/01/2024 14:12:0804/01/2024 14:12:0003/01/2024 15:56:22Đã giải quyết - Trước hạn
7Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchH34.23.2-240103-0004NGUYỄN HOÀNG DIỆU03/01/2024 14:34:3204/01/2024 14:34:0003/01/2024 15:56:11Đã giải quyết - Trước hạn
8Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240103-0005NGUYỄN HOÀNG DIỆU03/01/2024 14:38:3705/01/2024 14:38:0003/01/2024 15:54:53Đã giải quyết - Trước hạn
9Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240103-0006PHẠM THỊ LIÊN03/01/2024 15:31:1708/01/2024 15:30:0003/01/2024 15:52:47Đã giải quyết - Trước hạn
10Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240104-0001VÕ VIỆT HOÀNG04/01/2024 09:05:4705/01/2024 09:04:0004/01/2024 10:25:21Đã giải quyết - Trước hạn
11Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240105-0001DƯƠNG KIM NA05/01/2024 09:43:2908/01/2024 09:43:0005/01/2024 16:18:41Đã giải quyết - Trước hạn
12Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240105-0002PHÙNG CÔNG THÂN05/01/2024 10:09:2209/01/2024 10:09:0005/01/2024 13:49:10Đã giải quyết - Trước hạn
13Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240105-0003NGUYỄN NGỌC TÂN05/01/2024 13:28:2708/01/2024 13:28:0005/01/2024 13:44:30Đã giải quyết - Trước hạn
14Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240105-0004Đặng Thị Mỹ Linh05/01/2024 15:40:4008/01/2024 15:39:0005/01/2024 16:17:26Đã giải quyết - Trước hạn
15Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240105-0005HỒ THANH HUYỀN05/01/2024 15:50:3408/01/2024 15:50:0005/01/2024 16:13:36Đã giải quyết - Trước hạn
16Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240108-0001Hoàng Thị Thắm08/01/2024 09:13:1109/01/2024 09:13:0008/01/2024 13:54:09Đã giải quyết - Trước hạn
17Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240108-0002TRƯƠNG TRỌNG PHONG08/01/2024 09:38:4811/01/2024 09:38:0008/01/2024 13:56:51Đã giải quyết - Trước hạn
18Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240108-0003Lê Đăc Cừ08/01/2024 09:55:1111/01/2024 09:54:0008/01/2024 14:06:18Đã giải quyết - Trước hạn
19Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240108-0004NGUYỄN MINH TOÁN08/01/2024 10:00:5309/01/2024 10:00:0008/01/2024 10:38:26Đã giải quyết - Trước hạn
20Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240108-0005NGUYỄN TRUNG PHƯỚC08/01/2024 10:14:4609/01/2024 10:14:0008/01/2024 10:40:31Đã giải quyết - Trước hạn
21Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240108-0006LÊ THỊ HUYỀN08/01/2024 13:11:1109/01/2024 13:11:0008/01/2024 13:24:06Đã giải quyết - Trước hạn
22Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240108-0007LÊ ĐẮC CỪ08/01/2024 14:24:4810/01/2024 14:24:0009/01/2024 09:10:37Đã giải quyết - Trước hạn
23Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởH34.23.2-240108-0008PHẠM VĂN HUY08/01/2024 15:01:2710/01/2024 15:01:0009/01/2024 09:11:48Đã giải quyết - Trước hạn
24Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240108-0009TẠ THỊ CHI08/01/2024 15:25:1109/01/2024 15:25:0009/01/2024 09:08:21Đã giải quyết - Trước hạn
25Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240108-0010LÊ CHẤN HUY08/01/2024 15:40:1609/01/2024 15:40:0009/01/2024 07:36:37Đã giải quyết - Trước hạn
26Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềH34.23.2-240108-0011Đỗ Thúy An08/01/2024 16:03:0705/02/2024 16:00:0009/01/2024 14:11:51Đã giải quyết - Trước hạn
27Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnH34.23.2-240108-0012Đỗ Thúy An08/01/2024 15:59:3505/02/2024 15:57:0011/01/2024 13:56:58Đã giải quyết - Trước hạn
28Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240108-0013NGUYỄN NHƯ NGỌC08/01/2024 16:03:3209/01/2024 16:03:0009/01/2024 07:38:36Đã giải quyết - Trước hạn
29Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240108-0014NGÔ VĂN TOÀN08/01/2024 16:22:3309/01/2024 16:22:0009/01/2024 09:09:29Đã giải quyết - Trước hạn
30Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240109-0001ĐẶNG THỊ MINH NGỌC09/01/2024 08:22:2510/01/2024 08:22:0009/01/2024 09:16:04Đã giải quyết - Trước hạn
31Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240109-0002Đặng Thành Lâm09/01/2024 09:35:3510/01/2024 09:35:0009/01/2024 10:31:21Đã giải quyết - Trước hạn
32Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240109-0003ĐẶNG THÀNH LÂM09/01/2024 09:53:2710/01/2024 09:53:0009/01/2024 10:28:04Đã giải quyết - Trước hạn
33Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtH34.23.2-240109-0004Nguyễn Văn Nghĩa09/01/2024 14:12:2520/02/2024 14:12:0026/01/2024 09:38:28Đã giải quyết - Trước hạn
34Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240109-0005NGUYỄN XUÂN THÀNH09/01/2024 14:22:2310/01/2024 14:22:0009/01/2024 14:55:54Đã giải quyết - Trước hạn
35Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240109-0006NGUYỄN ĐỨC KHÔI09/01/2024 15:13:1712/01/2024 15:13:0009/01/2024 16:30:33Đã giải quyết - Trước hạn
36Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240109-0007HOÀNG THỊ THẮM09/01/2024 15:35:1810/01/2024 15:35:0009/01/2024 16:39:48Đã giải quyết - Trước hạn
37Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240110-0001VÕ ĐỨC TÙNG10/01/2024 13:53:5611/01/2024 13:53:0010/01/2024 15:11:19Đã giải quyết - Trước hạn
38Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240110-0002HÀ THỊ HUỆ10/01/2024 14:32:5011/01/2024 14:32:0010/01/2024 15:05:08Đã giải quyết - Trước hạn
39Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240110-0003HÀ THỊ HUỆ10/01/2024 14:35:3911/01/2024 14:35:0010/01/2024 15:13:58Đã giải quyết - Trước hạn
40Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240111-0001HÀN THỊ THANH11/01/2024 07:53:2115/01/2024 07:53:0011/01/2024 13:34:26Đã giải quyết - Trước hạn
41Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềH34.23.2-240111-0002NGUYỄN CHÍ TÚY11/01/2024 13:55:4015/02/2024 13:54:0012/01/2024 15:22:50Đã giải quyết - Trước hạn
42Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềH34.23.2-240111-0003NGUYỄN CHÍ TÚY11/01/2024 13:54:1115/02/2024 13:52:0012/01/2024 15:26:46Đã giải quyết - Trước hạn
43Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240111-0004ĐÀO TRỌNG NAM11/01/2024 14:19:0912/01/2024 14:19:0012/01/2024 08:35:42Đã giải quyết - Trước hạn
44Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240111-0005Lê Thị Thanh Bình11/01/2024 14:59:5916/01/2024 14:59:0011/01/2024 15:22:14Đã giải quyết - Trước hạn
45Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240112-0001VÕ XUÂN QUANG12/01/2024 07:30:3316/01/2024 07:30:0012/01/2024 09:40:12Đã giải quyết - Trước hạn
46Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240112-0002VÕ XUÂN QUANG12/01/2024 07:36:2716/01/2024 07:36:0012/01/2024 09:42:42Đã giải quyết - Trước hạn
47Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240112-0003LÊ THỊ MINH CHÂU12/01/2024 08:21:1915/01/2024 08:21:0012/01/2024 09:41:38Đã giải quyết - Trước hạn
48Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtH34.23.2-240112-0004NGUYỄN CÔNG TÂM12/01/2024 08:46:2323/02/2024 08:46:0026/01/2024 09:40:43Đã giải quyết - Trước hạn
49Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240112-0005ĐẶNG BÌNH ĐỊNH12/01/2024 09:57:3517/01/2024 09:56:0012/01/2024 10:28:24Đã giải quyết - Trước hạn
50Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240112-0006NÔNG THỊ ĐỀM12/01/2024 10:21:5615/01/2024 10:21:0015/01/2024 08:26:18Đã giải quyết - Trước hạn
51Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240112-0007Nguyễn Thị Phương Thảo12/01/2024 13:44:0617/01/2024 13:43:0012/01/2024 15:10:56Đã giải quyết - Trước hạn
52Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240112-0008Phạm Văn Xuân12/01/2024 15:18:3615/01/2024 15:18:0012/01/2024 16:04:58Đã giải quyết - Trước hạn
53Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240115-0001CHU THỊ PHƯỢNG15/01/2024 08:53:1816/01/2024 08:53:0015/01/2024 09:04:04Đã giải quyết - Trước hạn
54Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240115-0002Nguyễn Đình Sơn15/01/2024 10:10:0518/01/2024 10:09:0015/01/2024 10:34:51Đã giải quyết - Trước hạn
55Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240115-0003QUÁCH XUÂN MẠNH15/01/2024 10:12:0817/01/2024 10:12:0015/01/2024 15:35:28Đã giải quyết - Trước hạn
56Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240115-0004QUÁCH XUÂN MẠNH15/01/2024 10:20:4317/01/2024 10:20:0015/01/2024 15:37:18Đã giải quyết - Trước hạn
57Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240115-0005QUÁCH XUÂN MẠNH15/01/2024 10:25:2216/01/2024 10:25:0015/01/2024 13:59:08Đã giải quyết - Trước hạn
58Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240115-0006LÊ THÁI TRUNG15/01/2024 14:14:5918/01/2024 14:14:0015/01/2024 16:11:52Đã giải quyết - Trước hạn
59Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240115-0007Trịnh Xuân Khánh15/01/2024 14:41:3218/01/2024 14:40:0015/01/2024 16:14:26Đã giải quyết - Trước hạn
60Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240116-0001NGUYỄN THỊ HỒNG MINH16/01/2024 08:34:2818/01/2024 08:34:0016/01/2024 13:37:02Đã giải quyết - Trước hạn
61Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240116-0002HỒ VĂN LÝ16/01/2024 09:03:0018/01/2024 09:03:0016/01/2024 13:43:10Đã giải quyết - Trước hạn
62Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240116-0003HỒ VĂN LÝ16/01/2024 09:09:1218/01/2024 09:09:0016/01/2024 13:47:39Đã giải quyết - Trước hạn
63Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240116-0004ĐẶNG BÌNH ĐỊNH16/01/2024 09:14:1618/01/2024 09:14:0016/01/2024 13:51:56Đã giải quyết - Trước hạn
64Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240116-0005HỒ VĂN LÝ16/01/2024 09:53:3017/01/2024 09:53:0016/01/2024 13:31:23Đã giải quyết - Trước hạn
65Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240116-0006Hoàng Thị Chuyết16/01/2024 10:12:4919/01/2024 10:12:0016/01/2024 15:01:52Đã giải quyết - Trước hạn
66Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtH34.23.2-240116-0007ĐOÀN CÔNG KHUYẾN16/01/2024 15:29:4027/02/2024 15:28:0007/02/2024 08:35:42Đã giải quyết - Trước hạn
67Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240116-0008HOÀNG THỊ THẮM16/01/2024 15:20:4917/01/2024 15:20:0016/01/2024 16:37:44Đã giải quyết - Trước hạn
68Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240117-0001NGUYỄN THẾ TUẤN17/01/2024 08:47:3722/01/2024 08:47:0017/01/2024 09:53:33Đã giải quyết - Trước hạn
69Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240117-0002HOÀNG VĂN HÒA17/01/2024 10:05:3718/01/2024 10:05:0017/01/2024 14:44:44Đã giải quyết - Trước hạn
70Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240117-0003Phan Thanh Quang17/01/2024 10:14:5118/01/2024 10:14:0017/01/2024 14:00:04Đã giải quyết - Trước hạn
71Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240117-0004Vũ Duy Tú17/01/2024 15:51:0318/01/2024 15:50:0018/01/2024 07:43:33Đã giải quyết - Trước hạn
72Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240118-0001NGUYỄN THỊ NGUYỆT18/01/2024 13:59:2722/01/2024 13:59:0019/01/2024 08:19:56Đã giải quyết - Trước hạn
73Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240119-0001PHAN THỊ HẠNH19/01/2024 08:16:0823/01/2024 08:16:0019/01/2024 09:57:03Đã giải quyết - Trước hạn
74Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240119-0002TRẦN CÔNG NAM19/01/2024 16:06:5423/01/2024 16:06:0019/01/2024 16:27:01Đã giải quyết - Trước hạn
75Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240122-0001NGUYỄN THỊ HIỀN22/01/2024 14:30:0025/01/2024 14:29:0022/01/2024 15:58:14Đã giải quyết - Trước hạn
76Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240122-0002HOÀNG THỊ TÚ22/01/2024 14:48:1325/01/2024 14:47:0022/01/2024 15:59:51Đã giải quyết - Trước hạn
77Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240122-0003NGUYỄN ANH TÙNG22/01/2024 15:23:5123/01/2024 15:23:0022/01/2024 16:00:09Đã giải quyết - Trước hạn
78Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240122-0004PHẠM HUYỀN TRANG22/01/2024 15:45:5423/01/2024 15:45:0022/01/2024 16:00:09Đã giải quyết - Trước hạn
79Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240123-0001PHẠM THỊ THANH TÂM23/01/2024 07:29:5225/01/2024 07:29:0023/01/2024 14:29:15Đã giải quyết - Trước hạn
80Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240123-0002PHẠM THỊ THANH TÂM23/01/2024 07:37:1625/01/2024 07:37:0023/01/2024 14:30:52Đã giải quyết - Trước hạn
81Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240123-0003ĐỖ VĂN QUYỀN23/01/2024 08:09:3226/01/2024 08:08:0023/01/2024 10:41:11Đã giải quyết - Trước hạn
82Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240123-0004TRẦN THỊ HOA23/01/2024 08:40:5825/01/2024 08:40:0023/01/2024 14:32:23Đã giải quyết - Trước hạn
83Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240123-0005Hà Thị Thùy Dung23/01/2024 09:17:1226/01/2024 09:16:0023/01/2024 10:42:04Đã giải quyết - Trước hạn
84Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240123-0006VÕ THỊ THIỆN23/01/2024 13:39:2824/01/2024 13:39:0023/01/2024 15:17:12Đã giải quyết - Trước hạn
85Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240123-0007VÕ THỊ THIỆN23/01/2024 13:44:0924/01/2024 13:44:0023/01/2024 15:18:12Đã giải quyết - Trước hạn
86Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240123-0008ĐÀO VŨ VINH23/01/2024 13:59:1524/01/2024 13:59:0023/01/2024 15:21:21Đã giải quyết - Trước hạn
87Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchH34.23.2-240123-0009Nguyễn Duy Đức23/01/2024 16:01:3124/01/2024 16:00:0024/01/2024 14:18:45Đã giải quyết - Trước hạn
88Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240124-0001Lê Thị Thanh Bình24/01/2024 10:11:5929/01/2024 10:11:0024/01/2024 14:19:52Đã giải quyết - Trước hạn
89Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240124-0003MAI THỊ THANH TÂM24/01/2024 13:53:0826/01/2024 13:53:0024/01/2024 14:51:24Đã giải quyết - Trước hạn
90Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.H34.23.2-240125-0001Hà Mạnh Vui25/01/2024 08:07:0101/02/2024 08:06:0025/01/2024 10:06:32Đã giải quyết - Trước hạn
91Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240125-0002HOÀNG KHẮC HIỆP25/01/2024 08:32:2826/01/2024 08:32:0025/01/2024 13:51:16Đã giải quyết - Trước hạn
92Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240125-0003KIỀU VĂN SƠN25/01/2024 09:16:2829/01/2024 09:16:0025/01/2024 14:03:04Đã giải quyết - Trước hạn
93Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240125-0004KIỀU VĂN SƠN25/01/2024 09:24:2129/01/2024 09:24:0025/01/2024 14:01:18Đã giải quyết - Trước hạn
94Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240125-0005Đoàn Văn Trọng25/01/2024 09:55:2230/01/2024 09:55:0025/01/2024 10:35:49Đã giải quyết - Trước hạn
95Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240125-0006VŨ BÁ ĐỨC THỊNH25/01/2024 10:00:2926/01/2024 10:00:0025/01/2024 13:52:55Đã giải quyết - Trước hạn
96Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtH34.23.2-240129-0001Lê Thị Kim Hương29/01/2024 13:21:0004/03/2024 13:14:0001/02/2024 10:25:20Đã giải quyết - Trước hạn
97Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH34.23.2-240129-0002TRẦN THỊ YẾN29/01/2024 10:05:5801/02/2024 10:05:0029/01/2024 13:50:07Đã giải quyết - Trước hạn
98Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240129-0003HÀ TIẾN29/01/2024 10:18:2731/01/2024 10:18:0029/01/2024 15:01:05Đã giải quyết - Trước hạn
99Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240129-0004HÀ TIẾN29/01/2024 10:23:4631/01/2024 10:23:0029/01/2024 15:02:17Đã giải quyết - Trước hạn
100Thủ tục đăng ký kết hônH34.23.2-240129-0005Nguyễn Thanh Tuệ29/01/2024 14:16:5830/01/2024 14:16:0029/01/2024 14:58:32Đã giải quyết - Trước hạn
101Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240129-0006ĐOÀN VĂN HẢI29/01/2024 16:11:3731/01/2024 16:11:0030/01/2024 13:55:23Đã giải quyết - Trước hạn
102Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240129-0007ĐOÀN VĂN TRỌNG29/01/2024 16:16:5531/01/2024 16:16:0030/01/2024 13:56:35Đã giải quyết - Trước hạn
103Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240130-0001LÊ THANH BÌNH30/01/2024 07:52:4131/01/2024 07:52:0030/01/2024 08:20:29Đã giải quyết - Trước hạn
104Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240131-0001NGUYỄN XUÂN THỊNH31/01/2024 10:13:2501/02/2024 10:13:0031/01/2024 10:17:41Đã giải quyết - Trước hạn
105Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240131-0002HOÀNG NGỌC ĐỒNG31/01/2024 13:33:5002/02/2024 13:33:0031/01/2024 16:09:29Đã giải quyết - Trước hạn
106Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240131-0003HOÀNG NGỌC ĐỒNG31/01/2024 13:37:3502/02/2024 13:37:0031/01/2024 16:11:31Đã giải quyết - Trước hạn
107Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H34.23.2-240131-0004NGUYỄN THỊ HẰNG31/01/2024 14:56:5601/02/2024 14:56:0031/01/2024 16:37:55Đã giải quyết - Trước hạn
108Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnH34.23.2-240131-0005NGUYỄN THỊ HẰNG31/01/2024 15:00:5201/02/2024 15:00:0031/01/2024 16:12:00Đã giải quyết - Trước hạn
109Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởH34.23.2-240131-0006NGUYỄN XUÂN BIÊN31/01/2024 15:33:0402/02/2024 15:33:0031/01/2024 16:39:01Đã giải quyết - Trước hạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 766
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.195
Liên kết cột trái